GO! Leereffect
05-01-2021 Opslag Rollend Materiaal
Wat is er gebeurd?

Het komt regelmatig voor dat materiaal, wat kan rollen, niet tegen wegrollen geborgd wordt opgeslagen. Denk hierbij aan buizen of haspels. Het niet borgen kan tot een ongeval of schade leiden. 

Zo heeft er onlangs een ongeval plaatsgevonden waarbij een medewerker van een onderaannemer zijn enkel heeft gebroken doordat hij klem kwam onder spontaan wegrollende stapel rioolbuizen die door een nevenaannemer waren opgeslagen.

Het op dergelijke wijze opslaan van materiaal dat kan gaan rollen, is door niemand als gevaarlijk herkend, noch door eigen personeel, noch dat van de onderaannemer of nevenaannemer. Ook niet door toezichthouders van de opdrachtgever(s).

Hoofdoorzaak

De rioolbuizen lagen zonder te zijn geborgd en zonder hekwerken afgescheiden van de omgeving opgeslagen op een aantal parkeerplaatsen aldaar. Vrij toegankelijk voor het langs wandelend publiek en spelende kinderen.

Men gaat er vanuit dat, wanneer het materiaal eenmaal opgeslagen is en stil staat of ligt het niet meer in beweging kan komen. Het tegendeel is waar! Door de minste trilling of een windvlaag of door het wegnemen van een onderdeel kan het materiaal in beweging komen. 

Tijdens het lossen of verplaatsen van het materiaal is er geen aandacht voor het veilig (geborgd) opslaan.

Houding & Gedrag

Overige oorzaken

Men kijkt weg van of heeft geen oog voor de ontstane onveilige situatie. Ook niet wanneer het raakvlakken heeft met het project.

Tijdens het schrijven van plannen, het houden van toezicht of observatie bezoeken is er te weinig aandacht voor het opslaan van materiaal.

Gevolgen

De mogelijke gevolgen kunnen zijn:

  • Persoonlijke
    • Bedolven raken of Beknelling van lichaam of ledematen met (blijvend)letsel of dood tot gevolg
  • Schade
    • Door het botsen van het wegrollende materiaal tegen ander (overig) materiaal, materieel of schade aan goederen van derden
  • Faalkosten
    • Het opnieuw opslaan van weggerold materiaal, waarbij materieel moet worden ingezet. Herstellen van omgevingsschade.
Maatregelen

Borg het materiaal direct, wanneer het gelost of verplaatst wordt, tegen wegrollen door er keggen of daarvoor ontworpen hulpmiddelen te gebruiken. Plaats het altijd binnen bouwhekken of op andere wijze afgeschermd bouwterrein, zodat het niet voor publiek is te bereiken.