GO! Leereffect
23-09-2019 STEIGERS
Veel meldingen en ongevallen met steigers

Tijdens de werkplekinspecties en uit de meldingen blijkt dat er veel onveilige situaties zijn bij opgebouwde steigers. Dit zijn zowel gevelsteigers als rolsteigers. Incidenten hebben niet alleen betrekking op het opbouwen maar vooral op het gebruik van deze steigers.

Hoe komt het?

Uit analyse blijkt dat er veel mis is met het leuningwerk en steigervloeren bij gevelsteigers en rolsteigers. En dat steigervloeren en leuningen vaak worden aangepast of verwijderd. 


Oorzaken 

 • Onjuist en/of onvolledig opbouwen van de (rol)steiger
 • Onvoldoende voorbereiding en afstemming werkzaamheden van alle partijen op de steiger
 • Weghalen en niet terugplaatsen van onderdelen van de steiger
 • Het onvoldoende aanspreken van medewerkers die onveilig handelen op de steiger

Gevolgen 

 • Vallen van hoogte
 • Vallen van voorwerpen die op de steiger liggen of gebruikt worden
Wat kun jij hieraan doen?
 • Instructie geven voor het juist opbouwen en gebruik van de (rol)steiger
 • Controle na opbouw en vaste periodieke controlemomenten inregelen
 • Maak vooraf (bij inkoop) afspraken voor de tweewekelijkse keuringen van gevelsteigers
 • Ga nooit op een niet ongekeurde en vrijgegeven steiger werken. De steigerkaart moet bij elke trapopgang aanwezig zijn
 • Spreek medewerkers aan bij onveilig werken, laat steigers herstellen en leg indien nodig het werk stil
Leerpunten

Beschrijf hier de leerpunten. Pas deze paragraaf aan op het volgende manier:

 • Klik op de tekst om het direct aan te passen.
 • Klik op de icon met de pijltjes om een onderdeel naar boven of beneden toe te slepen
 • Vergeet niet op te slaan!
Wat doet Heijmans met meldingen over steigers?
 • Opleiding voor ‘toezichthouder steigergebruik’ in voorbereiding voor de leidinggevende op het project
 • Extra focus (vragen) in de WPI-app
 • GO! sessies steigerwerk met onze (vaste) steigerbouwers 
 • Inkoopchecklist ‘steiger en ondersteuning’ is verbeterd zodat veiligheidsitems structureel aan bod komen
 • De Heijmanssteigerrichtlijn met aanvullende eisen die we stellen aan steigerwerk
 • COAS formulier (calculatie-offerte-aanvraag-start) wordt standaard toegevoegd bij alle offerteaanvragen zodatalle leveranciers dezelfde uitgangspunten hanteren 

Het (onvoldoende) aanspreken op onveilig gedrag is één van de oorzaken van onveilige situaties op en rondom steigers. Het is relevant na te denken hoe we dit proactieve gedrag gaan stimuleren. Op welke manier zorgen we ervoor dat iedereen elkaar aanspreekt over steigergebruik? .....


Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met Jan Kees Langezaal of Jelle Mol (K&V)