00 GO! Toelichting en instructie over de GO!-App
 >  GO!-App - Bijeenkomsten - Instructeur
Introductie Bijeenkomstern

In deze instructie leggen we jullie, als instructeur, uit hoe je een Bijeenkomst verwerkt in de GO!-App.

Bijeenkomsten kunnen onder andere zijn:

- Toolboxen
- Project introductie
- Start werkbespreking medewerkers
- Start werkbespreking Onderaannemer
- etc. etc

Het is mogelijk dat in de toekomst hier meerdere keuze mogelijkheden aan worden toegevoegd.

NIEUWE OPTIE sinds februari 2021

Er is een nieuwe optie toegevoegd aan het verwerken van registraties. Het betreft de optie "Upload" bij documenten. U kunt hier foto's of andere documenten eenvoudig toevoegen Deze optie wordt verder beschreven bij "documenten".

De GO!-App

Met de GO!-App wordt bedoeld www.geenongevallen.nl of de applicatie (App) die je op de smartphone kunt installeren. In deze instructie zullen we hiervoor de GO!-App gebruiken. 

U dient ingelogd te zijn in de GO!-App. Zie instructie onderaan om in te loggen als u dat nog niet heeft gedaan.


Op een laptop ga je naar www.geenongevallen.nlOp een smartphone ga je naar www.geenongevallen.nl of heb je de GO!-App geïnstalleerd.


Maatregelen > Toolbox registratie

Het "papieren" registratieformulier wordt vervangen door de optie "Bijeenkomsten" in de GO!-App.

                                                

Het is momenteel nog mogelijk om het "papieren registratie" formulier te gebruiken. Na het houden van de toolbox stuurt u deze naar uw afdelingssecretariaat of de K&V-(regio)ondersteuner ter verwerking in het Toolbox-registratiesysteem.

Het afdelingssecretariaat of de K&V-(regio)ondersteuner zal de toolboxen die gehouden zijn vanaf 1 januari 2021 registreren in de GO!-App. 

In de implementatiefase worden de Uitvoerders geïnstrueerd om dit zelfstandig te doen waardoor deze taak op termijn vervalt voor de afdelingssecretariaten en/of de K&V-(regio)ondersteuner.

Maatregelen > Hoe verwerk je een bijeenomst in de GO!-App

Ga naar de tegel "bijeenkomsten in de GO!-App