01 Organisatorische aspecten
 >  Aanspreken
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik spreek een collega aan als ik hem/haar onveilig zie werken.
 • Ik waardeer dat collega's mij aanspreken op onveilig werken.
Introductie

Hoe kan het dat we ondanks de grote hoeveelheid aan technische en organisatorische maatregelen toch zo veel ongevallen hebben?

Iedereen wil na het werk toch weer veilig en gezond naar huis?

Iedereen kan een keer iets over het hoofd zien of een vergissing maken. Daarom is het belangrijk dat we op elkaar letten en elkaar aanspreken op onveilig gedrag.

Veilig werken is voor Heijmans erg belangrijk!

Heijmans verwacht dan ook dat iedereen die werkt voor Heijmans zijn uiterste best doet. Niet alleen om een mooi en goed product te leveren, maar ook om ongevallen te voorkomen.

Ongevallen komen onnodig vaak voor.

Uit onderzoek komt naar voren dat 80% van alle ongevallen wordt veroorzaakt door 6 type ongevallen. Deze ongevallen noemen we de BIG 6.

 • Struikelen
 • Vallen
 • Geraakt worden door vallende voorwerpen
 • Stoten tegen uitstekende voorwerpen
 • Klem raken
 • Geraakt worden door rondvliegende deeltjes

Wanneer we allemaal actief werken aan veiligheid kunnen wij deze ongevallen voorkomen.

Tips > Voor meer informatie

Aanspreken

 • Aanspreken is niet met je vinger wijzen
 • Aanspreken is met aandacht voor een ieders veiligheid in gesprek gaan
 • Elkaar aanspreken begint met respect voor elkaar
 • Deel wat je ziet en bespreek hoe het werk veiliger kan

Resultaat heb je wanneer er een directe actie wordt genomen of concrete afspraken worden gemaakt om veiliger te werken.

Spreek elkaar aan met:

 1. Ik zie, hoor (beschrijf de feiten)

 2. Ik vind, voel ( beargumenteer)

 3. Jij (maak een specifieke en duidelijke afspraak/ actie)

Deel je succes! Op deze manier zorg je voor jouw en andermans veiligheid!

Link naar animatie Heijmans: ‘de BIG6'

Link naar de video VCA Report 3: ‘Aanspreken’

Oefening

Oefen de manier waarop mensen elkaar aanspreken. Dit kan d.m.v. een rollenspel.
Geef een eigen invulling aan dit rollenspel. Gebruik realistische situaties die worden aangedragen uit de praktijk.

Invulformulier brainstormsessie - Aanspreken

Eigen ervaringen:

Vb.: Hoe jij een onveilige handeling hebt verholpen door iemand aan te spreken. Hoe reageerde hij of zij?
Voorbeeld: Iemand die niet luistert of agressief reageert Wat ging goed en wat kon beter? Hoe had iemand anders gereageerd?
Cases: Wat doe je in de volgende situatie?Is deze situatie onveilig? Wat vind je van de afbeelding? Wat zou je tegen een collega zeggen?
Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.