01 Organisatorische aspecten
 >  LMRA (Pools)
Rada > Więcej informacji
 • Tuż przed przystąpieniem do pracy przeprowadzam jeszcze ostatnią kontrolę, jakie zadanie mam do wykonania, w jaki sposób mam pracować i jakie są zagrożenia.
 • Jeszcze nigdy nie przeprowadzałem LMRA (analizy ryzyka w ostatniej chwili).
Wprowadzenie

LMRA to krótka analiza ryzyka, którą przeprowadzamy w głowie. Jej utrwalenie na papierze nie jest wymagane.

LMRA ma na celu, abyś tuż przed przystąpieniem do pracy przeprowadził jeszcze ostatnią kontrolę,

 • jakie zadania masz do wykonania,
 • w jaki sposób masz pracować i jakie są zagrożenia;
 • na koniec ustalasz, jak możesz uniknąć tych zagrożeń lub (kazać) je rozwiązać/usunąć.

LMRA działa jak sygnalizacja świetlna.

 • Na początku LMRA świeci się światło pomarańczowe, a zatem uwaga.
 • Następnie sprawdź, jakie są zagrożenia.
 • Jeżeli na jaw wyjdą zagrożenia, których nie można uniknąć (= czerwone światło), to i tak nie wolno ci rozpoczynać pracy.
 • Jeżeli powzięto wszystkie środki i dostępne jest wymagane wyposażenie ochronne lub jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne czynniki ryzyka, wtedy zapala się zielone światło i możesz bezpiecznie rozpocząć pracę.
Ryzyko > Co może się zdarzyć?

Przeanalizuj możliwe zagrożenia

 • Nie rozpoczynaj od razu pracy, lecz sprawdź najpierw, czy istnieją zagrożenia.

Zastosuj odpowiednie środki

 • Zastanów się, co musisz zrobić, aby wyeliminować zagrożenia i przejdź do wdrożenia środków naprawczych.

Rozpocznij pracę

 • Teraz możesz bezpiecznie pracować.
Dyskusja > Omów to ze swoimi kolegami!

Jak mam to zrobić?

 • Czy dokładnie wiem, co mam zrobić, i czy potrafię to również w ten sposób zrobić? 
 • Czy zostały mi udzielone instrukcje przed przystąpieniem do pracy, w których omówiono zagrożenia związane z prowadzonymi przeze mnie pracami? 
 • Czy wiem dokładnie, jakie zagrożenia są możliwe i jak ich mogę uniknąć? 
 • Czy wiem, czego potrzebuję, aby bezpiecznie wykonać pracę, i czy jest to również dostępne (np. narzędzia, wyposażenie ochronne)? 
 • Czy warunki środowiskowe pozwalają na bezpieczne przeprowadzenie moich prac? 
 • Czy posiadam właściwe środki ochrony osobistej?

Rozpoczynam pracę dopiero wtedy, gdy mam pewność, że mogę ją wykonać bezpiecznie. 

Zanim przystąpisz do pracy, pomyśl!

 • Pytania zadajesz w dowolnym momencie dnia.
 • Na swoim stanowisku pracy.
 • Bezpośrednio przed rozpoczęciem wszystkich prac.
 • Nie tylko po podjęciu standardowych środków ostrożności.
 • Również w przypadku zmiany warunków pracy.
 • W przypadku prac rutynowych.

Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których możesz mieć do czynienia z zagrożeniami przeoczonymi w trakcie przygotowań. Czasami zagrożenia są widoczne wyłącznie na miejscu pracy albo w jego pobliżu. Dlatego odwołujemy się do twojej wiedzy, doświadczenia i fachowości.

Jeżeli to niezbędne, poproś o pomoc, aby zapewnić bezpiecznie wykonanie pracy.
Oczywiście przełożony również powinien dawać dobry przykład poprzez prawidłowe przeprowadzanie LMRA.Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.