01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Veiligheidsladder
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Een hoog veiligheidsbewustzijn en een goede houding en gedrag voorkomen onveilige situaties en ongevallen.
 2. Werkplekinspecties zijn over een aantal jaren niet meer nodig.
Veiligheidsladder
Introductie

Bij Heijmans staat veiligheid op nummer 1. We doen binnen onze organisatie erg veel op het
gebied van veiligheid om iedereen weer veilig thuis te laten komen. Bij veilig werken is de
veiligheidscultuur een van de belangrijkste factoren. Binnen onze organisatie streven we naar een
proactieve veiligheidscultuur, waarin we elkaar aanspreken, het hardop zeggen als we twijfelen en
waar we iedere dag bewust stilstaan bij veiligheid. Om een onderbouwd beeld te krijgen wat onze
veiligheidscultuur is en om structureel onze veiligheidscultuur te verbeteren, wordt binnen
Heijmans  de Veiligheidsladder gehanteerd. Heijmans Infra is al gecertificeerd op trede 4. De onderdelen Bouw & Techniek en Vastgoed zijn nu nog op trede 3 gecertificeerd.

De Veiligheidsladder is een certificatieschema waarbij een cultuurmeting gedaan wordt van het bedrijf. Door middel van interviews wordt gekeken wat het niveau (laddertrede) van de veiligheidscultuur is. Dit kan variëren van alles mag (trede 1) tot vooruitstrevend (trede 5).
Het niveau waarop wordt geaudit, wordt bepaald na alle interviews die komende periode gehouden worden. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Risico's van bouwen in de 21ste eeuw:

 • Er wordt gewerkt in hoog tempo
 • In complexe omstandigheden
 • In een veranderende arbeidsmarkt en
 • met buitenlandse werknemers (taalbarriëre)
Maatregelen > Wat moet je doen?

Uit bevindingen van de Veiligheidsladder audits van 2019 bij Heijmans infra is een actieplan opgesteld.

Hieronder een korte samenvatting van het actieplan Veiligheidsladder 4.

Wat gaat goed!

 • Er is meer dialoog met opdrachtgevers
 • Leiders in veiligheid goed initiatief
 • Projecten uitvoeren met vaste onderaannemers
 • GO! programma verder doorgezet
 • Veel initiatieven, programma's en onderzoeken
 • Er is een groeiend proactieve houding richting opdrachtgever
 • Kennis van partners in voortraject
 • Besef dat voortraject een belangrijke rol speelt
 • Verbindend management. Meer teamgeest, groepsgevoel en ruimte voor Best Practice
 • Aanspreken van elkaar en acceptaties
 • Dilemma’s worden besproken
 • Productie is belangrijk maar keuzes worden bewuster gemaakt. Eerst veilig
 • 5S gedachte wordt meer toegepast
 • Daily start wordt meer toegepast
 • Sociale veiligheid/persoonlijke omstandigheden krijgt meer aandacht

Wat kan beter!

 • Er is een groot verschil op bezochte projecten en magazijnen
 • Niet elk bedrijfsonderdeel loopt voorop. Een enkeling is voorloper
 • "Leiders in veiligheid'' breder en lager in organisatie toepassen
 • Risico herkenning en bewustzijn op het laagste niveau
 • De algemene Heijmans gedachte; waar staan we nu voor?
 • Veiligheidsbewustzijn heeft nog niet iedereen bereikt, oude gewoontes, oud cultuurgedrag. Nog niet iedereen is er van overtuigd dat het ''onze veiligheid'' is 
 • Steeds aandacht geven of betrekken van big6/veiligheid ook bij de afdelingen die minder in de belangstelling staan.
 • Veiligheidsdilemma’s: wat verwacht Heijmans in deze gevallen? Wat je ziet past dit bij Heijmans?
 • Meer aangeven van nut en noodzaak PBM’s
 • De bekendheid en de toegevoegde waarde van de GO!Coach lijkt wat minder aanwezig te zijn
 • Grip op inhuur bij dooruitbesteding van werkzaamheden
 • Aanspreken van onderaannemers

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.