02 Bouwplaatsinrichting
 >  Looppaden
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik leg nooit materiaal op de looppaden
 • Op dit project zijn de looppaden duidelijk aangegeven
 • De orientatieverlichting is in orde
Introductie

In deze toolbox besteden we aandacht aan looppaden om op een veilige manier de werkplek te bereiken. Belangrijk is om bij calamiteiten snel de weg te vinden naar een veilige plaats.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Struikelen over rondslingerende materialen en gereedschappen.
 • Struikelen over losliggende elektriciteit kabels (met name in trappenhuizen / vluchtwegen).
 • Vallen

De wapening ligt op de looproute “geparkeerd”.

Gelet op de aanwezige centerpen is de kans op letsel aanwezig.  Advies: Verplaats de wapening zodat er meer ruimte is om te lopen naast het bekistingselement. Scherm de centerpen af om letsel te voorkomen. Actie: De wapening is direct door de uitvoerder verplaatst om de kans op letsel door de aanwezige centerpennen te verminderen.

Er ligt veel materiaal opgeslagen op de looproute en op de werkplek.

Dit veroorzaakt val- en struikelgevaar

Actie: Opruimen

Ter plaatse van de ingang van het pand is het kruipluik niet voldoende afgedekt/dichtgelegd. Het risico is aanwezig dat je in het kruipluik stapt.

Actie:  Werknemer onderneemt direct actie en laat het kruipluik beter afdekken/dichtleggen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Toegangswegen, doorgangen, trappen, vluchtwegen vrijhouden van obstakels.

 • Rondslingerend afval opruimen en  weggooien in de daarvoor bestemde container
 • Overtollig materiaal en materieel opbergen op daarvoor bestemde plaatsen
 • Kabelhaspels oprollen en opruimen als je er niet meer mee werkt
 • Looppaden en bouwwegen gescheiden houden
 • Verlichting aanbrengen indien nodig
 • Houd een steigervloer schoon en zorg voor voldoende loopruimte
 • Houd loopaden vrij van water, sneeuw en ijs. 
Tips > Voor meer informatie

Goede voorbeelden