03 Horizontaal en verticaal transport
 >  Aanrijdgevaar voertuigen en bouwmachines
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Voldoende afstand houden van machines en voertuigen is dé oplossing! Waar of niet waar?
 2. Als één of meer van de nieuwe systemen die verplicht worden, hoef ik mij als bouwplaatsmedewerker geen zorgen te maken: de machine stopt automatisch als ik te dichtbij kom.
Introductie

Met deze toolbox willen we je bewust maken van wat de chauffeur/machinist ziet vanuit en hoort vanuit zijn cabine. Recent zijn er ernstige incidenten geweest op projectlocaties binnen en buiten Heijmans. Het beveiligen van personen door achteruitrijdende voertuigen en machines is daarom erg belangrijk. Om veilig te kunnen werken en rijden met groot materieel is goed zicht voor de chauffeur/machinist zeer belangrijk. Het is van belang dat medewerkers in de buurt van groot materieel en de chauffeur elkaar zien. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Je kan worden aangereden door de machine
 • Je wordt niet opgemerkt
 • Medewerker in de buurt van de machine/voertuig wordt niet opgemerkt door de chauffeur/machinist. Of omgekeerd: de medewerker merkt de machine niet op
 • Het zicht van een chauffeur/machinist vanuit de cabine is zeer beperkt, ondanks de spiegels
 • Een achteruitrijcamera biedt ook geen volledig zicht op wat zich achter zijn machine/voertuig bevindt. Een chauffeur/machinist zit niet elke seconde op zijn achteruitrijcamera te kijken
 • De achteruitrijdsignalering is niet altijd goed te horen. Het gemiddeld geluidsniveau in een werklvak/bouwlocatie ligt rond de 80db. Dit wordt veroorzaakt door werkzaamheden in een werkvak/bouwlocatie en/of door langsrijdend verkeer.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Onveilige situaties pakken we aan bij de bron:

 • Scheid werkverkeer van personenverkeer
 • Scheid bouwtransport van bouwplaatsmedewerkers; (scheiden van bouwwegen en looproutes)
 • Scheid werkverkeer en personen door middel van afzettingen (verkeersmaatregelen)
 • Tref organisatorische maatregelen zoals voorlichting en instructie

In veel gevallen blijkt dat stappen 1, 2 & 3 (zie bovenstaande bullets) praktisch niet altijd mogelijk zijn om aanrijdrisico's te voorkomen. Om deze redenen hebben de ondertekenaars van de Governance Code "Veiligheid in de bouw" het volgende besloten:

Vanaf 17 maart 2017 tot uiterlijk 17 september 2018 dienen de 7 grote bouwbedrijven, waaronder Heijmans, en onderaannemers/leveranciers alle grondverzetmachines, tractors, verreikers, veegmachines uitgezonderd minigraafmachines en knikmopsen, te voorzien van één of meer van de hieronder genoemde aanvullende maatregelen.

Aanvullende maatregelen (machines en voertuigen):

 • radarsysteem
 • camerasysteem
 • een blokkeringssysteem met infrarood
 • andere systemen die een voertuig/machine doen stoppen

Helaas wordt aanrijdgevaar niet voorkomen met alleen technische maatregelen. Als medewerker dien je zelf ook op te letten waar je je begeeft.

 • Zorg ervoor dat de chauffeur/machinist jou ziet als je in de nabijheid bent
 • Let altijd op je eigen veiligheid. Om ervoor te zorgen dat je jezelf niet in gevaar brengt is het verstandig dat je contact maakt met de chauffeur/machinist
 • Wanneer de chauffeur/machinist jou gezien heeft, kan hij rekening houden met de plaats waar jij je bevindt. Hierbij geldt de slogan: Zie jij mij Zie ik jou! (Zie toolbox “Zie jij mij. Zie ik jou”)


Opmerking: Vraag bij je leidinggevende na of acties in gang zijn gezet om de aanvullende maatregelen op jouw machine aan te brengen/te plaatsen.

Achteruitrijcamera op een graafmachine
Camerabeelden van achter en de zijkant van de graafmachine.
Onbevoegden blijven buiten het bereik van de machine.
Tips > Voor meer informatie

Begin 2018 worden alle relevante materieelstukken van Heijmans voorzien van de sticker''Zie jij mij, zie ik jou''.

Zie toolbox:

https://www.geenongevallen.nl/toolbox/zie-jij-mij-zie-ik-jou.html


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.