04 Werkzaamheden & werkmethoden
 >  Lasogen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Hebben jullie ervaring met lasogen en zo ja hoe is het letsel ontstaan?
 • Was je daar zelf verantwoordelijk voor dat dit kon gebeuren?
 • Wat heb je ervan geleerd?
Introductie

In deze toolbox besteden we aandacht aan het onderwerp “Lasogen”. Een lasoog is een vorm van hoornvliesontsteking die ontstaat door blootstelling van het oog aan (UV) straling die wordt afgegeven tijdens laswerkzaamheden.

Lasogen komen zeer regelmatig voor bij lassers door onderschatting van de blootstelling: “Het is maar even”, of “Ik kijk wel de andere kant uit”.

Vooral omstanders en toezichthouders zijn vaak het slachtoffer. Een medewerker van Heijmans heeft zelf ervaren hoe hij lasogen heeft opgelopen. Hij werkte in de nabijheid van laswerkzaamheden. Een verrassend bijkomend versterkend effect aan de blootstelling was de reflectie van de UV- straling op de signalerende strepen van veiligheidshesjes. De medewerker weet nu uit eigen ervaring dat een paar seconden in de “pit” van de lasboog of in het (reflecterende) licht van de lasboog te kijken al genoeg is om oogletsel op te lopen. Doe dit nooit!

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Verbranding

Als je onbeschermd in de buurt van de laswerkzaamheden bent loop je ook kans op verbranding van de huid door UV- straling. Bedekking van de gehele huid zoals gezicht/nek/armen/handen is een must.

Ziektebeeld

 • Bij lasogen zijn de ogen opgezet en rood doorlopen, ze zijn pijnlijk en tranen;
 • Door de hevige pijn kunnen de ogen nauwelijks opengedaan worden;
 • Door het beschadigde hoorvlies ziet de patiënt tijdelijk wazig;
 • Pijnlijke oogleden duiden erop dat de huid van het gezicht ook verbrand is;
 • De klachten ontstaan niet direct na blootstelling aan UV- straling. Ze treden enkele uren daarna op, vaak pas in de nacht.

Denk niet te licht over lasogen, neem maatregelen om het te voorkomen

Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat kun je eraan doen?

 • Over het algemeen genezen lasogen snel; de klachten zullen meestal binnen een week weer overgaan;
 • Koude en natte washandjes of kompressen op de ogen aanbrengen;
 • Altijd de ogen door de huisarts laten controleren. De huisarts kan je ogen ook controleren of er splinters of ernstige beschadigingen zich in het oog bevinden en om te bepalen hoe erg de verbranding is;
 • Een huisarts heeft oogdruppels die het hoornvlies tijdelijk verdoven. Vrijwel direct na het druppelen kunnen de ogen geopend worden en lijken de klachten verdwenen;
 • Als je vaker lasogen hebt opgelopen is de kans op litteken weefsel aanwezig, waardoor je zicht kan verminderen.

Preventie

Nu we weten hoe vervelend en wat de ernst van lasogen kunnen zijn is het belangrijk te weten hoe we lasogen kunnen voorkomen.

 • Kijk als omstander nooit direct naar de pit van de lasboog of zelfs in de richting van het licht van laswerk!! Zelfs “Even kijken naar” kan letsel aan je ogen toebrengen;
 • Gebruik bij laswerk de daarbij noodzakelijke beschermingsmiddelen zoals: laskap/lashelm; (Op de straling afgestemde glazen) lasoverall, lashandschoenen en hals/keel bescherming;
 • Denk ook aan afscherming bij lassers (lasgordijnen);
 • Scherm op locatie laswerkplekken af met lasschermen indien andere werknemers/derden in de omgeving aanwezig zijn;
 • Voer laswerk in de werkplaats uit op een afgeschermde plek/lascabine.
 • Ook moet je de huid zoveel mogelijk beschermen. Doe je dat niet dan zul je merken, dat je verbrandt, net als in de zon.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.