06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Besloten ruimten
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Voor korte werkzaamheden in een kruipruimte gebruik ik niet altijd een veiligheidstransformator.
 • Extra pauze nemen bij het werken in een kruipruimte vind ik overdreven.
Introductie

Een kruipruimte is een moeilijk te betreden werkplek en is slecht te ventileren. Het is er krap, vaak donker en in het geval van een calamiteit is het niet gemakkelijk om snel te vluchten.

De gewenste afmetingen van een kruipruimte zijn:

 • Kruipgat minimale afmetingen 62x100 cm
 • Minimale hoogte kruipruimte 80 cm
 • Vrije doorgang (onder balken en leidingen) 60 cm
 • De maximale afstanden tot een kruipgat vanuit de kruipruimte zijn 7,5 meter bij een hoogte kleiner dan 80 cm; 
  en 18 meter bij een hoogte van 80 cm en meer. 

In deze kruipruimte is de maximale werkduur anderhalf uur met daarna een pauze van 15 minuten.

In geval dat de afmetingen van de kruipruimte kleiner zijn is er een maximale werkduur in deze ruimte van 1 uur met daarna een pauze van 15 minuten.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Bij alleen werken is hulp vrijwel onmogelijk
 • Aanwezigheid schadelijke gassen
 • Verstikking
 • Brand-en explosie gevaar
 • Bedwelming of besmetting
 • Wateroverlast in kruipruimte
 • Elektrocutie
 • Beknelling
 • Verwonding door uitstekende delen
 • Vallen door luik
 • Dichtvallen van luik
 • Ontbreken daglicht
 • Moeilijk vluchten
 • Moeilijk hulp verlenen
 • Schimmels (biologische agentia)
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Voer de LMRA uit
 • Zorg dat het mangat waar je uit moet niet versperd is door obstakels zoals rommel en slangen
 • Controleer of de gasdetectiemeter goed functioneert
 • Controleer de ruimte op gassen (gasdetectiemeter)
 • In geval van wateroverlast pomp de kruipruimte droog
 • Zet het open luik af met hekje
 • Zet luik als het openstaat goed vast
 • Werk altijd met z’n tweeën
 • De andere persoon staat op wacht en slaat alarm in geval van nood
 • De persoon die op wacht staat betreedt nooit de ruimte bij een calamiteit
 • Houd contact via een portofoon of mobiele telefoon
 • Meld je regelmatig telefonisch bij je collega of leidinggevende
 • Maak gebruik van veilige spanning
 • Plaats een veilgheidstransformator buiten de kruipruimte
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.


Waarschuwing
Gasdetectiemeter
Rood-witte hekjes voor afzetting

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.