06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Zamknięte pomieszczenia
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
 • Nie zawsze używam transformatora ochronnego, gdy krótko pracuję w ciasnych pomieszczeniach.
 • Myślę, że robienie dodatkowych przerw podczas pracy w ciasnych pomieszczeniach jest nieco przesadzone
Wprowadzenie

Ciasne pomieszczenie to miejsce pracy, do którego trudno wejść i trudno jest przewietrzyć. Jest ciasno, często ciemno i a ucieczka z niego na wypadek sytuacji kryzysowej jest trudna.

Wymagany rozmiar ciasnego pomieszczenia wynosi:

 • Minimalna wysokość 80 cm
 • Swobodny prześwit (pod belkami i rurami) 60 cm
 • Minimalna wielkość otworu dostępu 62 x 100 cm

W ciasnych przestrzeniach o tej wielkości można pracować nie dłużej niż półtorej godziny, po których musi nastąpić 15-minutowa przerwa.  Jeżeli ciasne pomieszczenie ma mniejsze rozmiary można w nim pracować nie dłużej niż godzinę, po której musi nastąpić 15-minutowa przerwa.

Ryzyko > Co może się zdarzyć?
 • Uzyskanie pomocy podczas pracy w pojedynkę jest prawie niemożliwe
 • Obecność niebezpiecznych gazów
 • Uduszenie
 • Zagrożenie pożarem i wybuchem
 • Zatrucie lub skażenie
 • Zalanie pomieszczenia
 • Porażenie prądem
 • Uwięzienie
 • Uraz z powodu wystających części
 • Wpadnięcie przez właz
 • Brak światła dziennego
 • Trudności z ucieczką
Środki > Co należy zrobić?
 • Przeprowadzić analizę ryzyka LMRA
 • Upewnić się, że właz, który będzie potrzebny do wyjścia, nie jest zastawiony przez np. przedmioty i węże.
 • Sprawdzić, czy czujnik wykrywania gazu działa prawidłowo.
 • Sprawdzić pomieszczenie pod kątem obecności gazów (czujnik wykrywania gazu)
 • W przypadku zalania, wypompować wodę z ciasnego pomieszczenia, aby je osuszyć.
 • Umieścić płotek ogradzający otwartą zasuwę.
 • Prawidłowo zabezpieczyć zasuwę, gdy jest otwarta.
 • Zawsze pracować w parach.
 • Druga osoba jest na straży i podnosi alarm w przypadku zagrożenia
 • Osoba stojąca na straży nigdy nie wchodzi do pomieszczenia w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 • Utrzymywać kontakt za pomocą walkie-talkie lub telefonu komórkowego.
 • Regularnie zgłaszać się
 • Stosować bezpieczne napięcia.
 • Na zewnątrz ciasnego pomieszczenia umieścić transformator ochronny.
 • Stosować PPE


Znak ostrzegawczy
Czujnik wykrywania gazu 
Czerwono-białe ogrodzenie do odgrodzenia obszaru

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.