Hoogspanningsmasten
06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Werken in de nabijheid van hoogspanningsmasten op de A6.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het werken rondom en onder hoogspanningsmasten en verbindingen. De aanleiding voor dit onderwerp is de aanwezigheid van kruisende hoogspanning over de A6. ​​​​​​​

In de praktijk

In het werk Groot Onderhoud A6 is op 3 plekken een kruising met hoogspanning.
Daarom is een veiligheidszone tussen kilometer 89.5 en 90.1 vastgesteld.
Langs de rijksweg wordt door middel van bebording aangegeven waar de veiligheidszone van de hoogspanning begint en eindigt. Binnen de veiligheidszone van de hoogspanning gelden de volgende regels:

 • Zorg te allen tijde dat sleepkettingen aanwezig zijn in het werktuig;
 • Werk te allen tijde met een hoogte begrenzer op de kranen, de hoogtes staan in de afbeelding hieronder. Vrijewerkhoogte (WH) ten opzichte van het maaiveld.
Werkhoogte nabij hoogspanning tussen kilometers 89.5 en 90.1
Bebording bij inrijden werkgebied met hoogspanning
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Wat heb ik nodig om te werken in de nabijheid van hoogspanningsmasten en verbindingen?
 • In mijn werktuig zijn sleepkettingen aanwezig.
 • Op mijn kraan werk ik altijd met een hoogtebegrenzer.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Werkzaamheden nabij hoogspanningsmasten en verbindingen kunnen tot een aantal risico's lijden als deze kabels geraakt of beschadigd worden. Hier onder een aantal risico's:

 • elektrocutie
 • bedrijfsongeval
 • letsel
 • verwondingen
 • kabelschade
 • kosten vanuit kabelbeheerder
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • In de voorbereiding wordt gekeken welke locaties een mogelijk risico vormen met betrekking tot transporten en werken binnen de veiligheidszone van de hoogspanning.
 • In de uitvoering kijk ik of het juiste materieel in mijn werktuig aanwezig is vooraf aan mijn werkzaamheden.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.