08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Arbeidshygiëne-Coronavirus
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
 2. Hoe voorkom ik verspreiding van het coronavirus?
 3. Wanneer moet ik contact opnemen met mijn huisarts?
 4. Wat doe ik als ik koorts met luchtwegklachten heb?
 5. Wat doet Heijmans?
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de risico's op besmetting met micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels). Wanneer je geïnfecteerd raakt door een micro-organisme kan je (ernstig) ziek worden. Rioolwerkers en grondwerkers bijvoorbeeld hebben een verhoogde kans op besmetting via bacteriën. Actueel is nu de blootstelling aan een virus, het Coronavirus. Een goede basis arbeidshygiëne is binnen ons vakgebied dus erg belangrijk. Nu scherpen wij dit aan vanwege het Coronavirus.

Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het coronavirus hebt. De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.

Het coronavirus wordt verspreid door zieke mensen. Door hoesten en niezen brengen zij, via kleine druppeltjes, het virus uit hun neus of keel naar buiten. Bij dit virus is het effectief om persoonlijke goede arbeidshygiëne toe te passen, ook al kan het virus niet goed overleven buiten het lichaam.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Algemene arbeidshygiëne:

 • Was je handen regelmatig met stromend water, minimaal 6x per dag. Je wast je handen als ze zichtbaar vuil zijn, plakkerig aanvoelen, na het toiletbezoek, wanneer er na het hoesten of niezen lichaamsvloeistoffen op zijn gekomen, voor en na het eten, schoonmaakwerkzaamheden, na het uitdoen van handschoenen en ook na contact met dieren.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, dus niet in je handen, en draai je van de omgeving (personen) af.
 • Laat beschermende kleding zo veel mogelijk buiten de schaftkeet.

Wat kun je extra doen om in aanraking te komen met bacteriën/virussen op de werkplek, en nu actueel, verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te beperken:

 • Was je handen regelmatig.
 • Gebruik papieren wegwerp-zakdoekjes i.v.m. het coronavirus.
 • Gebruik alleen je eigen telefoon! En leen zo min mogelijk andermans gereedschappen.
 • Schud ter begroeting of kennismaking geen handen.

Algemene hygieneregels

 • niet eten, drinken en roken tijdens de uitvoering van werkzaamheden
 • het gebruik van beschermende werkkleding, samen met een goed schoongehouden kleed-/schaftruimte is noodzakelijk

Draag wanneer dit is voorgeschreven:

 • adembescherming wanneer dit voorgeschreven is, bijvoorbeeld bij het uitspuiten van de riolering
 • (vloeistofdichte) handschoenen
 •  veiligheidsbril
Maatregelen > Doe ook regelmatig de LMRA!

Goed om ook de LMRA tijdens de huidige corona-crises toe te passen: stel jezelf de volgende vragen:

 1. Als je met grotere groepen werkt,:
  • maak afspraken over meerdere schaftplekken en/of schaftijden.
  • Neem voldoende afstand van elkaar tijdens het schaften!
 2. Bespreek met elkaar of iedereen zich aan de hygiëne regels houdt en/of kan houden. Informeer elkaar en als het niet goed gaat en spreek elkaar er op aan! Het gaat immers om de gezondheid van ons allemaal!
 3. Hang de poster op welke Heijmans beschikbaar heeft gesteld. Hierin wordt u en uw collega's er steeds aan herinnerd
 4. Zeep op? Meld het bij je leidinggevende of regel nieuwe zeep.
 5. Als je bij elkaar in de buurt werkt; houdt afstand van elkaar
  • als twee volwassenen hun armen strekken naar elkaar toe, dan is dat ongeveer 1.5 meter. Raak elkaar niet aan.
 6. Probeer te vermijden dat je steeds samen met hetzelfde gereedschap werkt. Als dit niet te vermijden maak afspraken over schoonmaken.
 7. Leveranties op projecten gaan door, zorg voor een heldere afspraak hoe je deze producten in ontvangst neemt en hou voldoende afstand tot elkaar (1,5 meter)

Kortom houd voldoende afstand van elkaar (1.5. meter), draag er zorg voor persoonlijke hygiëne en herinner elkaar er aan!

Tips > Voor meer informatie

Wanneer onderneem jij actie?
- als jij koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)

 • de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent waar sprake is van een besmetting. Op de website van Buitenlandse Zaken (https://www.nederlandwereldwijd.nl/) staan de gebieden.
 • of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus.

Bel dan de huisarts en informeer jouw leidinggevende en het Arbo Service Centre via 073 - 5436400.

Hoe was ik mijn handen
Tips > Heijmans posters - tegengaan verspreiding corona

Voor onze bouwplaatsen hebben we posters gemaakt met uitleg in het Pools, Engels en Nederlands over hoe je goed je handen wast - om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen.  Print de poster uit, hang 'm overal op en... was je handen.

Kijk ook op http://www.heijmans.nl/corona-maatregelen/ voor extra informatie.

De volgende posters zijn beschikbaar:

•             Nederlands | Preventieve maatregelen incl. instructie handen wassen.

•             Nederlands / Engels / Pools | Preventieve maatregelen tegen Corona.

•             Nederlands / Engels / Pools | Instructie handen wassen.


De posters zijn te downloaden via Heijmans Yammer op https://www.yammer.com/heijmans.nl/#/uploaded_files/427239456768?threadId=614120538980352


Nieuwe poster toegevoegd mbt de Adviesmaatregel 1.5 meter toegevoegd mbt de https://www.yammer.com/heijmans.nl/#/uploaded_files/449897897984?threadId=624278519234560

Hieronder staan de afbeeldingen. Vanwege voortschrijdend inzicht kunnen poster worden aangepast of worden uitgebreid. Onderstaande afbeeldingen geven een indruk van de poster.  

(NL) Poster Preventie tegen Corona & handen wassen
(NL_ENG_POL) Poster handen wassen
Adviesmaatregel 1.5 meter

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.