08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Gebruik van gelaatskap en handschoenen tijdens corona
Introductie

De afgelopen tijd zijn diverse maatregelen gecommuniceerd, via Heijmans, via RIVM, via Bouwend Nederland en in de media. Voor de helderheid zetten we de regels die binnen Heijmans gelden op een rij.

 • Ben je verkouden, hoest je, heb je koorts: meld je ziek en blijf thuis;
 • Ben je verkouden maar kun je wel werken: blijf en werk dan thuis;
 • Is één van jouw huisgenoten of gezinsleden grieperig of verkouden, mét koorts: blijf thuis.

Heb je koorts gehad en ben je 24 uur klachtenvrij én is iedereen in jouw huishouden ook klachtenvrij, dan mag je weer werken.


Daarnaast

 • Blijf op 1,5 meter afstand van anderen;
 • Was regelmatig je handen, hoest of nies in je elleboog, geef elkaar geen hand;
 • Gebruik niet elkaars telefoon.
Houd afstand
Was regelmatig je handen
Nies in elleboog
Gereedschap schoon
Schud geen handen en raak je gezicht zo min mogelijk aan.

Voor de bouwplaatsen geldt extra:

 • Gebruik niet elkaars gereedschap;
 • Mocht u toch gereedschap moeten delen – maak deze eerst schoon voordat u deze gebruikt;
 • Houd je ook in de bouwlift aan de afspraak van 1,5 meter;
 • Reis met maximaal 2 mensen in een auto, reis bij voorkeur alleen.
 • Mbt schaften: blijf op 1,5 meter afstand en verspreid de schafttijden;


Uitgangspunt is te allen tijde:

 • hygiënisch werken
 • bent u ziek of heeft u corona-klachten -> blijf thuis. Neem contact op met uw leidinggevende conform instructie
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het besmet raken met, of je collega besmetten, met het corona visus

Maatregelen > Met betrekking tot werk; stel u of het team de volgende vraag

Blijf waar mogelijk op 1,5 meter afstand. Is het niet mogelijk? Pas de werkmethodiek aan of gebruik extra beschermingsmaatregelen, werk zoveel mogelijk in dezelfde teams en houd het kort.


Hieronder extra vragen die u kunt stellen:

 1. kunnen we de werkmethode zo aanpassen dat we niet bij elkaar in de buurt hoeven te werken?
 2. moeten we dit werk echt op dit moment uitvoeren?
 3. kunnen we onze werkplek afschermen van elkaar?


Uitgangspunt is te allen tijde:

De medewerkers op de bouwplaats hebben geen ziekteverschijnselen (gelinkt aan corona) en hygiënisch werken.

Tips > Hieronder een aantal tips welke je eventueel kunt toepassen

Gebruik naast de standaard PBM's eventueel de onderstaande aanvullende PBM's:

 • Gelaatsscherm
 • Éénmalige handschoenen
Tips > Gebruik gelaatsscherm

Waarom maak je gebruik van een gelaatsscherm:

Als je binnen de 1.5 meter werkzaamheden moet verrichten dan zou kun je gebruik maken van een gelaatscherm.

Een gelaatscherm:

 • beschermt je zoveel mogelijk tegen de verspreiding van druppels/virusdeeltjes (niet 100%)
 • zorgt ervoor dat je niet snel je gezicht aanraakt
 • een gelaatscherm is geschikt voor korte en langdurige werkzaamheden
 • het gelaatscherm is geen vervanging voor adembescherming of andere beschermingsmiddelen die op de zijn voorgeschreven


Hoe ga je met het gelaatscherm om?

Streef ernaar om ervoor te zorgen dat iedereen een eigen gelaatscherm heeft.

Zorg ervoor dat je je gelaatscherm goed schoon houdt en reinigt. Ben je klaar met je werk of ga je bijvoorbeeld pauzeren?Open je gelaatscherm pas als je op 1,5 meter van anderen bent en houd je handschoenen aan

 • Ga vervolgens direct naar een wastafel (bijvoorbeeld in de omkleedruimte).
 • Doe hier je gelaatscherm af en maak het scherm schoon (vooral de binnenkant) met een schoonmaakmiddel en droog het scherm met een papieren doekje. Gooi dit doekje weg.
 • Eventueel: doe uw handschoenen uit en gooi deze weg
 • Was uw handen
 • Zorg ervoor dat je je gelaatscherm weghoudt van de spullen van anderen, ook bij opslag.
Tips > Gebruik éénmalige handschoenen

Handschoenen:

Indien gewenst kunt u ook gebruik maken van eenmalige handschoenen. Deze eenmalige handschoenen kunnen u extra beschermen tegen het ongewild in aanraking komen met het virus.

Het aller belangrijkste is:

 • RAAK UW GEZICHT NIET AAN; OOK NIET MET HANDSCHOENEN.
 • Voor en na gebruik van de eenmalige handschoenen: uw handen wassen conform het hygiëne protocol.


Instructie: uit doen

In onderstaande afbeelding wordt kort uitgelegd hoe je de eenmalige handschoenen op de juiste manier uittrekt. Vooral het uittrekken verdient extra aandacht, omdat na gebruik de eenmalige handschoenen mogelijk ‘vervuild’ kunnen zijn en je niet wilt dat dit in aanraking komt met je huid of kleding.

Tips > Hou Heijmans Yammer in de gaten

Op Heijmans Yammer staat de laatste informatie met betrekking tot corona.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.