08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  COVID-19– Temperatuur meten
Duur van deze regeling

Na invoering zal deze regeling van kracht blijven gedurende de periode waarvoor de overheid /RIVM maatregelen, i.v.m. de COVID-19 uitbraak, afkondigt.  
 
COVID-19 is  beter bekend als Corona!

Introductie: waarom contactloos lichaamstemperatuur meten

Naar aanleiding van de recente uitbraak van het Coronavirus wenst Heijmans zijn medewerkers alsook onderaannemers en ZZP-ers zo goed als mogelijk te beschermen en verdere verspreiding van COVID-19 te beperken.

Heijmans heeft infrarood thermometers op diverse locaties
beschikbaar gesteld om de lichaamstemperatuur op het voorhoofd
te meten.
 
De huidige hygiënemaatregelen blijven natuurlijk onverminderd van kracht. Denk hierbij aan: 

 • 1,5 meter afstand houden van anderen (waar mogelijk);
 • regelmatig je handen wassen;  
 • hoesten of niesen in je elleboog;   
 • elkaar geen hand geven;
 • niet elkaars telefoon gebruiken.


Niet iedereen ervaart zelf klachten die kunnen duiden op symptomen van Corona. Echter kunnen ook milde klachten  wijzen op een mogelijke besmetting. Één van deze klachten kan verhoogde lichaamstemperatuur zijn.
 
Om u en uw collega’s zo goed mogelijk te kunnen beschermen, kan Heijmans overgaan tot het temperaturen van
medewerkers en/of bezoekers. 

Medewerking is op vrijwillige basis. Wij vertrouwen erop dat u het belang van deze maatregel onderschrijft. Zodat de
continuïteit van het project gewaarborgd kan worden door het risico op een besmetting zoveel als mogelijk te beperken.

Vanzelfsprekend zullen de uitkomsten van de meting niet bewaard of vastgelegd worden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het besmet raken, of je collega onbedoeld besmetten, met het corona virus.

Maatregelen > Constateren van symptomen die duiden op koorts/ziekte

Ieder project heeft een zogenaamde Corona-verantwoordelijke. Dit kan een aangewezen uitvoerder of de V&G-coördinator zijn.

De Corona-verantwoordelijke constateert symptomen die te herleiden zijn naar het corona-virus. Denk hierbij aan
verkoudheidsklachten en koorts. Bij verkoudheidsklachten (hoesten en/of niezen) zal de Corona-verantwoordelijke
de desbetreffende medewerker de toegang tot de werkplek ontzeggen. Bij koortssymptomen zal de Corona-verantwoordelijke de desbetreffende medewerker uitnodigen om mee te werken aan een temperatuurmeting.

1) Medewerker wil zelf de lichaamstemperatuur meten

De temperatuurmeting zal, na instructie (zie hieronder) van de corona-verantwoordelijke, door de medewerker zelfstandig worden uitgevoerd, .

 1. lichaamstemperatuur onder de 38 graden Celsius: toegang tot de werkplek wordt verleend en het werk kan hervat worden.
 2. lichaamstemperatuur boven de 38 graden Celsius: de toegang tot de werkplek wordt verboden en de medewerker wordt naar huis gestuurd.

Indien de meting een waarde boven de 38 graden Celsius aantoont; dan wordt bevestiging door een 2e meting
aanbevolen.

Bij twijfel of vragen kan contact opgenomen worden met het Arbo Service Centrum.

2) Medewerker wil zijn temperatuur niet meten.

De medewerker neemt de uitnodiging om zijn temperatuur te meten niet aan. Omdat de veiligheid en
gezondheid van andere medewerkers in het geding kan komen, ontzegt de Corona-verantwoordelijke de
desbetreffende medewerker definitief de toegang tot de werkplek.

Maatregelen > Instructie tot het meten van de lichaamstemperatuur
 1. De Corona-verantwoordelijke zet de infraroodthermometer aan, maakt hem schoon (conform maatregelen reinigen infraroodthermometer), en overhandigd de infraroodthermometer aan de medewerker;
 2. De medewerker meet in enkele seconden, op ongeveer 5 á 15 cm van zijn voorhoofd, de lichaamstemperatuur;
 3. Gezamenlijk lezen ze de gemeten temperatuur af;
 4. Na de meting geeft de medewerker de infraroodthermometer terug aan de Corona-verantwoordelijke.

Afhankelijk van de temperatuur kan de medewerker aan het werk of wordt hem/ haar de toegang ontzegt.

Illustratie meten: afstand 5 á 15 cm.
Add caption here
Voorbeeld infrarood thermometer
Maatregelen > Reinigen van de infraroodthermometer

De Corona-verantwoordelijke ontsmet net voor het overhandigen en na iedere handeling van een ander persoon
de infraroodthermometer. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ontsmettingsmiddel op basis van alcohol. Dit kan zijn door middel van
sprayen en schoonmaken met een papieren doekje of desinfecterende reinigingsdoekjes.

Tips > Ik heb klachten die passen bij het nieuwe coronavirus. Wat moet ik doen?

Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)?

Blijf thuis, ziek uit, doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek! Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten!

Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid?

Blijf thuis, ziek uit, doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heb je huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten. Als uitzondering hierop mogen alleen huisgenoten die geen klachten hebben even boodschappen doen. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten. Lees meer in de informatiebrief Koorts met luchtwegklachten en/of benauwdheid.

Bron: https://www.rivm.nl/COVID-19virus/covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.