08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Azbest
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
  1. Trudno jest rozpoznać azbest.
  2. Co musisz zrobić, jeśli podejrzewasz, że podczas pracy odkryłeś azbest.
Wprowadzenie

Azbest to minerał, który składa się z drobnych, mikroskopijnych włókien. Mogą one być tak małe, że nie można ich zobaczyć gołym okiem. Azbest był używany w wielu produktach. Materiał ten był często używany, ponieważ był tani i miał dobre właściwości. Na przykład:

  • ognioodporny;
  • grzybobójczy i;
  • nie gnije.

W dzisiejszych czasach używanie azbestu jest zabronione przez prawo. Niestety, często zdarza się, że azbest znajduje się w budynkach lub obiektach, które zostały zbudowane przed rokiem 1994. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak rozpoznać azbest, aby ograniczyć do minimum narażenie na działanie włókien azbestu.

Azbest był składnikiem do około 3000 produktów, z których najbardziej znane to:

Rury odprowadzające deszczówkę
Rury kanalizacyjne firmy Martinit
Rury spalinowe
Płytki podłogowe
Pokrycia dachowe
Ryzyko > Co może się zdarzyć?

W wyniku wdychania włókien azbestu, można nabawić się poważnych chorób, które rozwijają się dopiero po 30 latach od zdarzenia. Dlatego ważne jest, by wiedzieć, jak rozpoznać azbest i móc ograniczyć do minimum narażenie na działanie włókien azbestu. Włókna azbestu uwalniane są tylko w przypadku wykonywania prac na produkcie zawierającym azbest.   

  • nie rozpoznanie azbestu;
  • w rezultacie kontakt z azbestem;
  • choroby zwyrodnieniowe, takie jak pylica azbestowa (pylica płucna), rak płuc i zmiany opłucnej (zgrubienie opłucnej)

W przypadku zauważenia azbestu, należy natychmiast przerwać prace i zgłosić to swojemu przełożonemu. 

Środki > Postępowania Co należy zrobić?
Biały (chryzotyl)
Brązowy (amozyt)
Niebieski (krokidolit)