08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Co robić w przypadku burzy z piorunami
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
 • Poszukam miejsca, w którym można się schować, gdy nadejdzie burza. Nie będę czekać, aż dotrze do miejsca, w którym pracuję.
 • Wiem, gdzie mogę się schronić w tym projekcie na wypadek zbliżającej się burzy.
Wprowadzenie

Niebezpieczeństwa związane z burzą z piorunami nie powinny być bagatelizowane. W Holandii przeciętnie burze zdarzają się około 25 dni w roku. Kluczem jest uświadomienie pracownikom niebezpieczeństw związanych z piorunami. Ważne jest, aby być czujnym na grzmoty, niezależnie od tego, czy pracuje się wewnątrz, czy na zewnątrz. Nie można dokładnie określić miejsca i czasu uderzenia pioruna.

Ryzyko > Co może się zdarzyć?
 • Zostać porażonym przez piorun;
 • Urządzenia elektryczne mogą ulegać awariom z powodu wyładowań atmosferycznych;
 • Grzmotów można nie usłyszeć w hałaśliwym otoczeniu;
 • Ochronniki słuchu blokują dźwięki o niskiej częstotliwości. Grzmot pioruna ma również niską częstotliwość i dlatego może być również zablokowany.
Środki > Co należy zrobić?

Co należy zrobić?

 • Stop direct met werken bij naderend onweer en zoek een veilige schuilplaats
 • Opuść miejsca pracy na otwartych przestrzeniach;
 • Ga naar een veilige locatie
 • Schuil in de (schaf-)keet of in een gebouw
 • Pozostań w samochodzie lub w kabinie i zamknij drzwi i okna.
 • Opuść miejsca pracy na wysokości (rusztowania, szalunki i szalunki ścienne);
 • Nie trzymajcie się razem w grupie, ale rozproszcie się.
 • Nie stój przed otwartym oknem;
 • Umów się z resztą pracowników w razie pracy w hałaśliwym otoczeniu i wewnątrz. Ci, którzy będą „mieć oko” na pogodę, mogą odegrać kluczową rolę;

Bezpieczne lokalizacje

 • Samochód lub kabina
 • Budynki
 • Chałupa

Sprzęt

 • Przerwij prace na dźwigu/palowanie;
 • Jeśli to możliwe, opuść wysięgniki i maszty dźwigów i palownic;
 • Upewnij się, że nie znajdujesz się w pobliżu ogrodzeń, podnośników budowlanych, rusztowań, słupów oświetleniowych i innych metalowych konstrukcji;
 • Przerwij prace nad częściami przewodzącymi metal (rury gazowe, elektryczne, wodne i centralnego ogrzewania, kanały powietrzne itp.) i trzymaj się z dala od tych obiektów; 

Machines:

 • Een machine gekoppeld aan een opstelling welke ook geaard is (damwand, aardpen) hoeft bij naderend onweer niet losgekoppeld te worden. Een machine aan enkel een retourverbinding via een doorslagveiligheid moet bij naderend onweer wel losgekoppeld worden, echter alleen als dit veilig kan. Is het onweer al dicht bij dan gewoon laten zitten. Eigen veiligheid heet dat. Bij loskoppelen moet de machine ook wel buiten valbereik staan.

Wat moet je niet doen:

Jeśli nie masz czasu dotrzeć do bezpiecznego miejsca, postępuj w następujący sposób:

 • Nie stawaj pod drzewami;
 • Ga niet schuilen onder een metalen mast
 • Ga nooit in de buurt van groot metalen materieel staan
 • Nie kładź się na ziemi;
 • Kucnij, aby być jak najmniejszym;
 • Otocz ramionami kolana;
 • Trzymaj głowę w dół;
 • Jeśli będziesz trzymał złączone stopy, istnieje tylko niewielka szansa, że prąd elektryczny przepłynie przez Twoje ciało;
 • Unikaj używania telefonu komórkowego.
Rada > Więcej informacji

Burze poruszają się bardzo szybko; ich prędkość można oszacować na podstawie „zasady aproksymacji”;

1 kilometr, kiedy pomiędzy błyskawicą a grzmotem upłyną 3 sekundy!

https://www.buienradar.nl/nederland/neerslag/onweerradar

Ook is er een app gemaakt: Onweeralarm met bliksemradar van Infoplaza BV.

https://itunes.apple.com/nl/app/onweeralarm-met-bliksemradar/id1015876499?mt=8

http://www.abomafoon.nl/upload/foon6/Abomafoon%206.07.pdfMaak je zo klein mogelijk door te hurken
Naderend onweer
Bij voeten tegen elkaar is de kans klein dat er stroom door het lichaam gaat.