10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Aziatische / Japanse Duizendknoop
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Is bekend binnen het projectteam of op de locatie invasieve exoten voorkomen?
    à Indien niet bekend inschakelen opdrachtgever om na te gaan of invasieve exoten op de locatie bekend zijn.
  2. Is de grond die wij gaan toepassen bewezen vrij van invasieve exoten?
Introductie Aziatische / Japanse duizendknoop

Onder de soortengroep Aziatische duizendknoop is de Japanse duizendknoop de meest voorkomende en de bekendste. Soms wordt gesproken over de Sachalinse en bastaard duizendknoop. Dit betreft een vaste plant die tot 4 meter hoog kan worden. De plant is herkenbaar aan de holle, groene stengels met rode vlekken. Het blad is hartvormig en heeft witte bloemen in de periode augustus/september. Bovengrondse delen van de plant sterven af in de winter en zijn dan nog lang zichtbaar. De wortels zijn sterk vertakt en zijn goed herkenbaar aan de oranje binnenzijde. Het merendeel van de wortels worden tot wel 80-100cm onder maaiveld aangetroffen. Meerdere penwortels gaan dieper de grond in en komen tot aan het grondwater.

De plant verspreidt zich via wortelstokken en stengels die opnieuw kunnen uitgroeien tot een volledige plant. Het zaad is op dit moment niet van voldoende kracht om zelfstandig te kiemen. De verspreiding wordt versneld door hergebruik van besmette grond. De plant zie je veel op plaatsen waar in de afgelopen 10 a 20 jaar grond is verzet. Met name langs onze infrastructuur en op bouwplaatsen. Voor de Japanse duizendknoop worden regelmatig ook afgekort als JDK.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De plant groeit snel en woekert. Hierdoor worden andere planten weggeconcurreerd en verslechterd de biodiversiteit. Vanwege de krachtige groei van deze plant kan er schade ontstaan aan door Heijmans gerealiseerde gebouwen, wegen of andere objecten wat kan leiden tot faalkosten of discussies over aansprakelijkheid.

Het verspreiden van de plant is verboden en hiervoor geldt een wettelijke zorgplicht. Steeds vaker moeten ook bewijsstukken worden aangeleverd dat aan te brengen grond vrij is van invasieve exoten, zoals de Japanse duizendknoop.

Het bestrijden ervan kan op verschillende manieren, maar dit is arbeidsintensief en de kosten hiervan zijn vaak hoog. Het achterlaten van een klein stukje stengel of wortel kan zorgen voor een nieuwe plant in het volgende jaar. Op de site https://bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/ is meer informatie te vinden over de plant en de verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden. Bespreek de aanpak altijd met het team Bodem en/of Landschap & Ecologie.