English Deutsch Polski
05 Arbeidsmiddelen
 >  De vorkheftruck
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Als er materiaal voor mij in de weg staat pak ik zelf de vorkheftruck om dit te verplaatsen.
 • Bij het verlaten van de heftruck neem ik altijd de contactsleutel mee.
Introductie

Even niet opletten en pats…Even niet toeteren als je de bocht neemt en boem...Even met de lepels op ooghoogte een stelling ronden en beng... Wees je altijd goed bewust van de gevaren met het rijden van een heftruck.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Aangereden worden
 • Overreden worden
 • Botsen tegen stellingen, andere objecten of voertuigen
 • Kantelgevaar
 • Beknellen
 • Getroffen worden door een vallende lading
Bij het verlaten van de heftruck de contactsleutel meenemen.
Ongeval met vorkheftruck
Maatregelen > Wat moet je doen?

Ter voorkoming van kantel- en knelgevaar:

 • Vermijd grote hoogteverschillen, bijvoorbeeld bij werkvloeren. Rijd hier niet vanaf
 • Vermijd (te) steile hellingen
 • Keer nooit op een helling
 • Leg vloersparingen dicht of zet ze doelmatig af
 • Zorg ervoor dat er geen obstakels in de weg staan

Voor een veilig gebruik:

 • Draag altijd een goedgekeurde veiligheidsgordel op de heftruck
 • Rijd niet over natte, gladde vloeren
 • Voorkom dat derden het werkgebied van de heftruck kunnen betreden (b.v werkgebied afzetten)
 • Hef niet meer dan de maximaal toelaatbare heflast
 • Controleer of de last stabiel is geplaatst en geborgd is tegen vallen / kantelen
 • Laat de last na het pikken direct zakken
 • Ben er van overtuigd dat de lepels vergrendeld zijn
 • Laat geen passagiers meerijden
 • Gebruik de heftruck niet voor het heffen van personen, dit is nadrukkelijk verboden
 • Heftruckchauffeurs moeten een heftruckopleiding / instructie hebben
 • Jeugdigen onder de 16 mogen geen heftruck besturen, jeugdigen tussen 16 en 18 mogen enkel onder scherp toezicht een heftruck besturen
 • De heftruck dient minimaal een maal per jaar gekeurd te worden

Bij het parkeren van de heftruck:

 • Parkeer de heftruck op een veilige plaats
 • Parkeer de heftruck nooit op een helling
 • Parkeer de heftruck altijd zonder last met neergelaten lepels
 • Verwijder bij het verlaten van de heftruck altijd de contactsleutel en neem deze mee
 • Zet de heftruck op de handrem of plaats wielblokken
 • Parkeer de heftruck niet op vluchtroutes