01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Go!Kompas
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik ken het GO!kompas.
 • Ik weet wat proactief veiligheidsgedrag is.
 • Ik vind dat ik genoeg verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen en andermans veiligheid.
Introductie

In 2013 is Heijmans gestart met het Geen-ongevallen programma. Sindsdien hebben we er met zijn allen voor gezorgd dat veiligheid een belangrijk onderwerp is bij Heijmans. Complimenten!
Maar we zijn er nog niet. We zullen proactief moeten zijn om toekomstige ongevallen te voorkomen.

Bij veel collega's ontstond de behoefte om helder te maken wat die proactieve werkwijze is en wat we daarbij van elkaar mogen verwachten. Daaruit is het GO!Kompas voortgekomen.

Het GO! Kompas maakt concreet wat proactief gedrag is en geeft de richting aan naar: "dit is hoe wij veilig willen werken". Dit is de juiste koers!

In het GO! kompas vind je onze afspraken en jouw rol in GO! terug.

Wij dagen jou uit om voor jezelf na te gaan: laat ik dit gedrag eigenlijk al zien? Of kan het beter?                                                                             

A Onze afspraken: We benaderen veiligheid met een positieve en proactieve houding!

A Jouw rol:Ik geef het goede voorbeeld en neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen en andermans veiligheid.

B Onze afspraken: We nemen de tijd voor veiligheid!

B Jouw rol: Ik ondersteun en waardeer iedereen die veilig werkt.

C Onze afspraken: We werken altijd volgens plan!

C Jouw rol: Ik start het gesprek over veiligheid, maak dilemma's bespreekbaar en deel goede voorbeelden.

D Onze afspraken: We zijn ons bewust van de risico's en treffen beheersmaatregelen!

D Jouw rol: Ik heb kennis genomen van het plan en houd mij aan de werkinstructie.

E Onze afspraken: We kijken nooit weg en spreken elkaar aan!

E Jouw rol: Ik heb kennis genomen van het plan en houd mij aan de werkinstructie.

F Onze afspraken: We verbeteren continu!

F Jouw rol: Ik informeer mijzelf over de risico's, neem passende maatregelen en   voer altijd een LMRA uit bij nieuwe werkzaamheden. 

Tips > Voor meer informatie

 

 • Laat je horen, Twijfel je? Of ben je juist ergens heel trots op? Laat je horen! Een gesprek over veiligheid is altijd goed!
 • Kijk nooit weg. Zie jij een onveilige situatie? Loop dan niet door ook al heb je het druk. Bespreek de situatie, meld het en zorg dat het opgelost wordt.
 • Nodig anderen uit. Vraag om feedback en ga niet direct in de verdediging als je wordt aangesproken op jouw gedrag. Daar worden we gezamenlijk juist beter van!
 • Blijf verbeteren. Zie jij een slimme oplossing om nog veiliger te werken? Deel het met jouw collega's.

Voorbeelden
 • Een collega in het zonnetje zetten en belonen voor veilig gedrag;
 • Een melding maken van een (on)veilige situatie in de GO!app;
 • Vragen hoe het met een collega gaat;
 • Zorgen dat er over veiligheid wordt gesproken, voordat we samen aan het werk gaan, bijvoorbeeld door het inregelen van een dagstart;
 • ideeën die je hebt over veiligheid delen in plaats van voor je houden;
 • Niet zomaar iets doen, zorgen dat je weet wat er moet gebeuren en anders vragen naar instructie;
 • Jezelf continu afvragen of het nóg veiliger kan;
 • Dilemma's en uitdagingen bespreken met jouw collega's, ook als je twijfelt of er een oplossing is.

Opdracht

Spreek af wat je gaat doen om samen te werken volgens het GO!kompas.

             

Download hier het GO! kompas
Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.