01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Houding en gedrag
Introductie

Op onze projecten is veiligheid en gezondheid erg belangrijk. Iedere medewerker, leverancier of onderaannemer heeft recht op een veilige werkplek en hier moeten we gezamenlijk voor zorgen. Veilig en gezond werken. Met respect voor mens en milieu. En met uitsluiting van specifieke risico's en gevaren. Dat is waar Heijmans voor staat.

Werken in de bouw brengt risico's met zich mee. Binnen Heijmans is veiligheid dan ook een absolute must. Uiteraard zijn wij VCA** gecertificeerd. Maar veiligheid is meer dan het naleven van de regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag: je verantwoordelijkheid nemen. Zodat jij en je collega's onder veilige omstandigheden kunnen werken. Want niemand wil een ongeval.

Om de veiligheid op een hoog niveau te brengen en houden hebben we het veiligheidsprogramma GO! (Géén Ongevallen!), dat zich richt op drie pijlers.

1. Houding en gedrag. Want veiligheid begint bij jezelf en je eigen houding en gedrag ten opzichte van veilig werken.

2. Eenduidig en uniform veiligheidsniveau en -beeld. Eén uitstraling, eenduidige processen en gelijke regels voor iedereen. Veiligheid is hier een onderdeel van.

3. Samenwerken aan veiigheid in de bouwketen. Iedereen kan in zijn eigen functie of rol een steentje bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid. Van opdrachtgever tot onderaannemer en van ontwerper tot uitvoering.

Met het veiligheidsprogramma GO! streven we de volgende doelen na.

  • Géén ongevallen met dodelijke afloop of blijvend letsel.
  • Veilige bouw(plaats) (IF<1)
  • IF (Injury Frequency) geeft het aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren weer, over de afgelopen 12 maanden.
  • Proactief veiligheidsbewustzijn. Continu willen verbeteren op het gebied van veiligheid en op zoek gaan hoe we de situatie veiliger kunnen maken.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Er zijn vele technische voorzieningen en bepaalde regels om het werk veilig te maken. En iedereen heeft in zijn leven kennis opgedaan over veilig werken (uit ervaring, opleiding, toolboxen, cursussen, etc.) Maar als je besluit om het werk toch aan te vangen, dan dat volgens de regels mag. of wat je geleerd hebt, dan kunnen er ongevallen plaatsvinden.

Ook kan het zijn dat je je niet bewust bent van een onveilige situatie, waardoor er ongevallen ontstaan. En collega's of mensen in jouw omgeving kunnen onveilig werken met alle gevolgen van dien.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Houding en gedrag regels

We moeten zorgdragen voor onze eigen veiligheid en die van onze collega's en omgeving. Houd je daarom altijd aan de zes houding en gedrag regels:

1. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn en andermans veiligheid.

2. Ik neem direct actie bij een onveilige situatie.

3. Ik spreek mijn collega's aan op onveilig werken.

4. Ik waardeer dat mijn collega;s mij aanspreken op onveilige werken.

5. Ik meld onveilige sitauties zodat collega's daarvan kunnen leren.

6. Ik bespreek veiligheidsdillema's met mijn leidinggevende.

LMRA

Voer voor je werkzaamhedne een LMRA uit. Denk bewust na over veiligheid, ook al heb je hetzelfde werk al vele keren gedaan. De situatie en omgeving is namelijk elke keer anders. Let niet alleen op je eigen veiligheid, maar ook op die van je collega's en omgeving. Bij een LMRA doorloop je de volgende drie stappen:

Stap 1: Beoordeel het risico

Begin niet meteen met werken, maar bekijk eerst of er risico's zijn.

Stap 2: Neem maatregelen

Bedenk wat je moet doen om de risico's weg te nemen en voer deze maatregelen uit,

Stap 3: Start werk

Je kunt nu veilig werken


Tips > Voor meer informatie

Hier heb je ruimte voor meer informatie

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst