Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Moet deelname aan het vaccinatieprogramma rioolwerkers vrijwillig of verplicht zijn.
 2. Een allergische reactie komt zelden voor bij elke vaccinatie
 3. Elke medewerker dient gevaccineerd te worden tegen de risico's in zijn of haar werk


01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Vaccinatieprogramma rioolwerkers
Hepatitis A
Tetanus
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de risico's op besmetting met micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels). Wanneer je geinfecteerd raakt door een micro-organisme kan je ernstig ziek worden. Rioolwerkers en grondwerkers bijvoorbeeld hebben een verhoogde kans op besmetting. Deze toolbox gaat over een vaccinatieprogramma in relatie tot de gezondheidsrisico's in je werk (rioolwerkers).

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Als rioolwerkers bestaat de kans om o.a. Tetanus, Polio en Hepatitis A en B op te lopen

Besmetting met micro-organismen veroorzaken:

Hepatitis A

 • verminderde eetlus
 • misselijkheid
 • buikklachten
 • leverontsteking
 • geelzucht

Hepatitis B 

 • verminderde eetlust
 • vermoeidheid
 • pijn in spieren, gewichten en maag
 • diarree en overgeven
 • geelzucht (gele huid en ogen)
 • leverontsteking

Tetanus

 • hoofdpijn en spierstijfheid
 • ademhalingsproblemen
 • hartproblemen

Polio

 • 90% van de geinfecteerden ondervindt geen ziekteverschijnsel
 • in andere gevallen zijn griep, hoofd- en spierpijn veel voorkomende klachten
Maatregelen > Wat moet je doen?

De belangrijkste maatregel is om besmetting en ziekte te voorkomen.

Dit doe je door:

 • de juiste werktechnieken toepassen
 • LET OP: met name spuiten met vorming van nevels is een risico. Dit kan voorkomen bij het uitspuiten van de riolering
 • hygiënische maatregelen en beschermende middelen toepassen
 • indien mogelijk het riool vooraf spoelen

Goede hygiëne

 • het betrachten van een algemene goede hygiëne is essentieel (Zie de projectflyer/projectintroductie)
 • niet eten, drinken en roken tijdens de uitvoering van werkzaamheden
 • handen wassen bij toiletbezoek, voor de eet pauzes en na afloop van de werkzaamheden

Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen

 • het gebruik van beschermende werkkleding, samen met een goed schoongehouden kleed-/schaftruimte is noodzakelijk
 • draag adembescherming wanneer dit voorgeschreven is, bijvoorbeeld bij het uitspuiten van de riolering
 • draag (vloeistofdichte) handschoenen
 • draag altijd een veiligheidsbril

Hoe te handelen bij verwondingen

 • uitspoelen met kraanwater en goed met zeep wassen (oppervlakkige verwondingen) 
 • ga altijd naar een arts (diepere verwondingen)
 • spoel de ogen eerst uit met kraanwater en raadpleeg dan een arts (oogverwondingen)
 • Indien binnen 2 tot 20 dagen na een huidverwonding een griepachtig beeld met koorts optreedt, moet een arts worden worden geraadpleegd. Want die kan een verschijnsel zijn van een mogelijke besmetting
 • Griepverschijnselen kunnen ook een teken zijn van de ziekte van Weil. Hiervoor kun je je niet vaccineren, maar is wel goed te behandelen met antibiotica

Vaccinatie

Heijmans biedt alle rioolwerkers vaccinaties aan tegen de meest voorkomende virussen/bacteriëen in het rioolwerk.

De vaccinatie is mogelijk na toestemming van de leidinggevende (in samenspraak met K&V) en kan worden aangevraagd bij het Arbo Service Center (ASC)

Hepatitis A en B (combinatie)

De vaccinatie tegen hepatitis A en B bestaat uit 2 injecties in de spier van de bovenarm met minimaal 6 en maximaal 12 maanden tussentijd. De beschermingsduur is minimaal 25 jaar. Bijwerking is kortdurend wat lichte spierpijn op de injectieplaats bij een aantal gevaccineerden. 

Tetanus en Polio

De vaccinatie tegen tetanus bestaat voor mensen die in hun jeugd een volledig rijksvaccinatieprogramma hebben gehad (D(K)TP) uit 1 injectie in de bovenarm. Maar bij rioolwerkers wordt elke 10 jaar de DTP vaccinatie aangeraden. Indien je nooit tegen tetanus bent gevaccineerd, bestaat een volledig vaccinatieprogramma uit drie injecties.

VACCINATIE Ja of Nee?

 • De gezondheidsraad beveelt vaccinaties aan tegen Hepatitis A en B, Tetanus en Polio voor beroepsgroepen die in hun werk extra risico lopen (rioolwerkers)
 • Het beschermt je tegen ziektes en gaat verspreiding van bacteriën en virussen tegen
 • Deelname is op basis van vrijwilligheid
 • Vrijwel iedereen die na 1950 is geboren is gevaccineerd tegen tetanus (en polio), tenzij op principiële gronden (bijv. geloofsovertuiging) vaccinatie is geweigerdTips > Voor meer informatie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en hun website : www.rivm.nl/cib

https://www.kiza.beroepsziekten.nl/


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.