01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Wat kan IK doen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik heb laatst invloed gehad op mijn collega's wat veiligheid betreft
  • Ik heb een ander weleens in gevaar gebracht door een onveilige handeling
  • Ik ben mij altijd bewust van de risico’s die er zijn in mijn omgeving
Introductie

Veilig werken betekent werken in een omgeving waar de kans op ongevallen klein is. Vaak is deze kans nog niet klein genoeg. Jij kunt helpen om dit risico te verkleinen. Het versterken van je veiligheidsbewustzijn is niet alleen een kwestie van de juiste dingen leren maar ook DOEN!

Risico's zitten in een klein hoekje.Op kantoor en op de bouwplaats,niet alleen voor jezelf , maar ook voor de bezoekers en omwonenden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Vanuit de Big Six

  • Struikelen
  • Vallen
  • Vallende voorwerpen;
  • Stoten tegen voorwerpen die uitsteken
  • Klem raken
  • Geraakt worden door rondvliegende deeltjes
Rotzooi
Netjes