03 Bedrijfshulpverlening
 >  Brand,- en brandpreventie
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Ik vind het niet belangrijk om te weten waar de vluchtroutes zijn  De BHV'er zal mij die wel wijzen; .
 2. Ik werk altijd op een veilige manier, zodat er geen brand kan ontstaan.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting gaan we het hebben over:

 • brandgevaar
 • de veiligheidsmaatregelen en
 • wat je moet doen in geval van een brand

Een brand kan het gemakkelijkst bestreden worden door de vijf basiselementen van de "brand-driehoek" in gedachten te houden:

 1. Brandstof
 2. Temperatuur
 3. Zuurstof
 4. Mengverhouding
 5. Ontstekingstemperatuur
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij verschillende werkzaamheden bestaat het gevaar op het onstaan van brand. Een aantal van deze risicovolle werkzaamheden zijn:

 • Lassen
 • Slijpen
 • Solderen
 • Zagen (b.v. een bouwcirkelzaagmachine in de zaagloods)


Maatregelen > Wat moet je doen?

Preventieve maatregelen:

 • Zorg dat je de hoogte bent van de informatie op de Alarmkaart
 • Wie de BHV'ers zijn
 • Wat het ontruimingssignaal is
 • Waar de verzamelplaats is

Wat te doen bij brand:

Bij brand is het noodzakelijk dat je de juiste maatregelen neemt:

 • Schakel altijd een BHV'er in (BHV-ers zijn herkenbaar aan de BHV- sticker op de helm en staan vermeld op de Alarmkaart)
 • Probeer de brand, naar gelang de omvang, deze zelf te blussen
 • Als je de brand niet zelf kunt blussen, alarmeer direct de hulpdiensten: Bel: 112
 • Meld je naam
 • Geef de plaats aan van de brand
 • Aard van de brand (explosie, uitslaande brand)
 • Of er gewonden zijn

Taak van de BHV'er:

 • Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid
 • Waarschuw personen die gevaar lopen en help zo nodig deze in veiligheid te brenge
 • Vang de hulpdiensten op en begeleid deze naar de brand
 • Volg de aangegeven veilige vluchtroutes

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.