08 Fysische factoren
 >  Werken in de zomer
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Hoe gaat het met iedereen

 2. Met welk weer hebben we te maken en wat kunnen we daar aan doen?

 3. Waar kunnen we met elkaar komende weken extra alert op zijn?


Introductie

We nemen de tijd voor veiligheid, dat staat in ons GO! kompas. Dat betekent dat we het gesprek starten over veiligheid en dilemma’s bespreekbaar maken. Werken in de zomer kan soms extra zwaar zijn. Daarom is het goed om extra alert te zijn op hoe het met je gaat en hoe het met je collega’s gaat. Veiligheid is zorgen voor elkaar en maatregelen treffen als de omstandigheden daar om vragen.

In deze toolbox is er aandacht voor wat je kunt doen bij warm weer en bij werken in de zomer.

Bij warm weer zijn er aanvullende maatregelen nodig om veilig te kunnen werken. We nemen bij warm weer (of: hitte) als Heijmans ook maatregelen die aansluiten bij de type werkzaamheden van het project. Zoals het aanpassen van het rooster of uitstellen van de werkzaamheden. Ook jij als medewerker kunt zelf maatregelen treffen, zoals het dragen van de juiste pbm’s voor warm weer en voldoende drinken.

Risico's > Welke risico's zijn er bij werken in de (volle) zon

Concentratieverlies

Bij (langdurig) werken in de zon of met/ bij warme machines kan de lichaamstemperatuur behoorlijk snel oplopen en hierdoor kan concentratieverlies optreden. Dit heeft mogelijk grote gevolgen voor de veiligheid. 

Je bent minder alert op je omgeving en/of met de machine waar mee je werkt met mogelijk alle gevolgen van dien.


Hitteletsels

Hitteletsels zijn in vijf categorieën onder te verdelen.

 1. Verbranding door de zon
 2. Hitte-uitslag
 3. Zonnesteek
 4. Hitte uitputting
 5. Hitteberoerte
1 Verbrandig door de zon

Verbrand door de zon: We’ve all been there: te lang in de zon gezeten. 

 • Bij milde verbranding is je huid licht rood
 • Bij ernstige verbranding heb je zelfs blaren. 
 • Als een groot deel van de huid verbrand is, kan je ook koorts hebben en je ziek voelen.


 • Wat doe je bij verbranding door de zon
 • Ga uit de zon.
 • Koel de huid met natte doeken of gebruik een waterige aftersun-gel.
 • Neem of geef als het nodig is paracetamol.
 • Laat blaren heel (prik ze niet door).
 • Blijf uit de zon, zodat de huid zich kan herstellen.
2 Hitte-uitslag

Hitte-uitslag is een uitslag van hele kleine rode bultjes, vaak op de onderbenen, in de oksels, knieholten of aan de binnenkant van de bovenbenen. Hitte-uitslag ontstaat doordat zweetkanaaltjes verstopt raken omdat het lichaam moeite heeft met de temperatuurregulatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je gaat wandelen met warm weer.

Wat moet je doen?

 • Neem rust en koel met water.
 • Zorg voor beschutting en schaduw.
 • Bij twijfel of ernstige klachten: neem contact op met je huisarts.
3 Zonnesteek

In de zon gezeten en last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en/of een rode huid? Dan bestaat de kans dat je last hebt van een zonnesteek.

 • Het slachtoffer heeft geen hoofdbescheming gehad en heeft langdurig in de volle zon gestaan
 • Veel zweet, ziet bleek of rood
 • Er is sprake van hoofdpijn, duizeligheid en braken
 • Spierkramp
 • Ernstige vermoeidheid
 • Bij handelingen maakt men duidelijk "fouten"
 • kan overgaan in hittebroerte


 • Wat moet je doen bij een Zonnesteek
  • Zoek een koele omgeving op.
  • Trek warme kleding uit.
  • Leg koude kompressen of ijsblokjes in een zakje water op het lichaam (in de liezen, onder de oksels, in de nek).
  • Last van bewustzijnsstoornissen? Of moeite met ademen? Bel 112!
4 Hitte uitputting

Hitte-uitputting treedt vaak op bij hoge temperaturen in combinatie met zware inspanning. De lichaamstemperatuur stijgt, maar is niet hoger dan 40 graden.

 • Veel zweet, ziet bleek of rood.
 • Hoofdpijn, duizeligheid, braken.
 • Spierkrampen.
 • Ernstige vermoeidheid, slap voelen, soms flauwvallen.
 • Bij handelingen gaat men duidelijk ‘fouten’ maken.
 • Kan overgaan in hitteberoerte.


 • Wat doe je bij hitte-uitputting?
  • Leg het slachtoffer neer en geef rust in een koele omgeving.
  • Bescherm tegen de zon (bijvoorbeeld met een reddingsdeken of parasol. Leg een deken niet op het slachtoffer, maar houd er boven – schaduw en weerkaatsing zonlicht).
  • Laat het slachtoffer niet te koude (sport)drank drinken.
  • Koel eventueel verkrampte spieren.
  • Bel of laat 1-1-2 bellen als de toestand niet snel verbetert.
5 Hitteberoerte

Hitteberoerte is het gevaarlijkste hitteletsel. Bij een hitteberoerte is onmiddellijk intensieve medische zorg nodig. Door uitdroging en een hoge lichaamstemperatuur (soms wel 41 graden of hoger) raakt de warmteregulatie in de hersenen in de problemen

 • Het slachtoffer heeft een hoge lichaamstemperatuur (soms wel 41°C of hoger).
 • Er is sprake van abnormaal gedrag, hoofdpijn, hallucinaties, verwardheid, angst, kans op toeval (insult).
 • Het slachtoffer heeft een rode huid maar zweet niet.
 • Snelle hartslag en moeilijke ademhaling.
 • Misselijkheid, vermoeidheid, slap voelen.
 • Mogelijk bewustzijnsverlies en bewusteloosheid.


 • Wat doe je bij een hitteberoerte?
  • Bel of laat 112 bellen als het slachtoffer suf of verward wordt, ongecoördineerd is of evenwichtsstoornissen heeft.
  • Laat het slachtoffer liggen
  • Zorg voor een koele omgeving, laat het slachtoffer overtollige kleding uittrekken.
  • Zorg eventueel voor schaduw door een reddingsdeken boven het slachtoffer te houden. Leg geen reddingsdeken op het slachtoffer. Een reddingsdeken mag een oververhit slachtoffer niet raken.
  • Koel het slachtoffer zo snel mogelijk actief af met coldpacks in nek, oksels en liezen.
  • Voorkom dat het slachtoffer gaat rillen.
  • Geef het slachtoffer niets te eten of drinken.
Hoe herken je hitte-uitputting en hitteberoerte? En wat moet je doen? | Rode Kruis

Het Rode Kruis heeft hierover een interessante video over gemaakt.  


Wat doe je als iemand op een tropische dag plotseling helemaal bleek wordt? Hitte-uitputting treedt vaak op bij hoge temperaturen in combinatie met zware inspanning. En hitte-uitputting kan overgaan in het gevaarlijke hitteletsel: een hitteberoerte. Snel handelen is belangrijk en Sammy legt uit hoe je dit doet. 

 • 00:00 Wat te doen bij hitteletsel? 
 • 00:34 Wat is een hitte-uitputting? 
 • 1:01 Wat is een hitteberoerte? 
 • 1:35 Zo heken je de hitteletsels: hitte-uitputting & hitteberoerte


Mocht deze video niet werken: https://www.youtube.com/watch?v=mfRp7FBDTTs

UV-straling en verbranding en Zonnekrachtschaal

Uv-straling en verbranden

Door veelvuldige blootstelling aan UV-straling is er een verhoogde kans dat de huis beschadigd raakt. Deze huid beschadiging kan huidkanker veroorzaken op termijn.

Dit kan zich uiten in verbranding van de huid en mede daardoor een verhoogde kans op huidkanker of andere huidaandoeningen zoals jeuk en blaasjesuitslag


Zonnekrachtschaal

Het KNMI heeft in samenwerking met de KWF Kankerbestrijding een zonnekrachtschaal opgesteld. Deze zonnekracht schaal geeft inzicht in de krachtig de zon is en wat de effecten (kunnen) zijn.

ZonkrachtOmschrijving
Roodkleurige onbeschermde huid
na X minuten
Huid verbrand
 1 - 2 vrijwel geen 100 - 50
 3 - 4 zwak 35 - 25
 5 - 6 matig 25 - 15 gemakkelijk
 7 - 8 sterk 15 - 10 snel
 9 - 10
 en hoger
 zeer sterk minder dan 10 zeer snel
Maatregelen > Controleer de zonkracht bij het KNMI

De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling (UV) in het zonlicht die de aarde bereikt. Gebruik de zonnekrachtschaal om de juiste conclusie te trekken voor welke beheersmaatregelen u kunt nemen.

Het UV-zonlicht neemt toe naarmate de zon hoger staat en varieert met de seizoenen en het moment van de dag. Warmte heeft geen invloed: op een koele zonnige dag kan de zonkracht even sterk of sterker zijn dan op een warme dag. Wel is de hoeveelheid UV afhankelijk van wolken, vocht of stof in de atmosfeer en van de hoeveelheid ozon. De ozonlaag op grote hoogte in de atmosfeer beschermt het aardoppervlak tegen UV. (bron KNMI)

Kijk voor de actuele zonkracht op de website van het KNMI (klik op deze regel)


Of ga naar de volgende link

https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen-en-verwachtingen/zonkracht

Maatregelen > Hitteprotocol Heijmans

In de zomerperiode kan het erg warm zijn. Dit kan leiden tot veel discussie over welke maatregelen er genomen moeten worden en wat wel en niet passend is. Bij Heijmans hebben we een Veiligheids-, gezondheid-, Welzijn-, en Milieubeleid (VGWM-beleid), hierin staat omschreven wat ons veiligheidsbeleid is en hoe moet worden omgegaan met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Dit beleid is vastgelegd in het VGWM-handboek, deze is te vinden op de GO! app en op www.geenongevallen.nl. Hierin staat omschreven welke PBM’s binnen Heijmans verplicht zijn in welk type werkomgeving en bij welke werkzaamheden. Dit beleid geld altijd ongeacht het weer en de warmte. 

Bij warm weer moeten er wel aanvullende maatregelen genomen worden om veilig te kunnen werken. Volg hierbij de arbeidshygiënische strategie, begin bij de eerste genoemde maatregelen, dit zijn organisatorische maatregelen, deze hebben de voorkeur. De maatregelen die het laatst worden genomen zijn persoonlijke bescherming. 

Eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers

Medewerkers houden een eigen verantwoordelijkheid. Dit houdt onder meer in dat zij zich aan de spelregels houden. Hogere temperaturen kan de medewerkers bijvoorbeeld in verleiding brengen bepaalde beschermende kleding, zoals kleding bij het grasmaaien of het dragen van zaagbroeken, niet te dragen. Als het werk door de hoge temperaturen gecombineerd met het dragen van die kleding dan fysiek te belastend zou worden, dient het werk ofwel voor een veel kortere tijd te worden verricht en mogelijk over meer medewerkers worden verdeeld, dan wel te worden uitgesteld tot later wanneer het koeler is. 

Géén concessies mogen dus worden gedaan aan de veiligheid door dan maar de beschermende kleding niet te dragen

schaduw of beschutting

Zorgen voor werkplekken in de schaduw of beschutting; Pas werkzaamheden zoveel mogelijk aan dat er in de schaduw of beschutting gewerkt kan worden in plaats van de volle zon.  

Let er wel op dat de extra beschutting goed verankerd dient te zijn. U kunt zich voorstellen dat bijvoorbeeld een parasol eenvoudig weg kan waaien en op de openbare weg terecht kan komen.

Aangepaste werkzaamheden

Probeer op de warme dagen zoveel mogelijk lichte werkzaamheden uit te voeren.  

Voer anders de zwaardere of meer fysiek inspannende werkzaamheden in taakroulatie uit.

Het werk rooster aanpassen

Overleg met uw leidinggevende of het werkrooster aangepast kan worden zodat er niet op de heetste tijden van de dag gewerkt hoeft te worden in de volle zon. Begin bijvoorbeeld eerder op de dag als dit mogelijk is.

Vaker pauze houden

Vaker pauze houden; Werken in warme weer is erg zwaar. Pas de dagindeling hierop aan zorg dat medewerkers meer (korte) drink pauzes houden.

Dit kan inhouden dat de dagelijkse productie niet wordt gehaald! Overleg en bespreek dit met uw leidinggevende.

Voldoende drinken (water)

Drinken ; neem meer dan voldoende drinken met (zeer) warm weer om de kans op uitdroging te voorkomen. Combineer deze momenten met een korte pauze in de schaduw om weer op temperatuur en tot rust te komen.  

Met warm weer is het goed om ten minste 2 liter water te drinken. Niet iedereen krijgt als vanzelf dorst als je minder dan de aanbevolen hoeveelheid drinkt. Neem daarom ieder uur een beker water, ook als je nog geen dorst hebt.

Extra zout eten/drinken

Neem voldoende zout ; Bij warm weer verliest het lichaam veel vocht door transpiratie. Hierdoor verliest het lichaam ook veel zout. Zorg dat dit wordt aangevuld, neem af en toe een sportdranken (hier zitten veel zouten in) of neem bijvoorbeeld een Cup-A-Soup.

Kleding

Draag geen werkkleding met korte mouwen of korte pijpen. Oftewel draag uw beschikbaar gestelde werkkleding. 

Let op: niet alle kleding beschermt even goed. Dunne stof beschermt nauwelijks tegen straling van de zon. Maak eventueel gebruik van de speciale uv-werende kleding die sinds enkele jaren op de markt is.


Insmeren met zonnebrand

Smeer delen van de huid die niet door kleding bedekt kunnen worden (handen, gezicht) goed in met zonnebrandcrème. In Nederland is minimaal beschermingsfactor 10 noodzakelijk en herhaling na 2 uur. Mensen die veel transpireren, kunnen beter vaker insmeren.

Bedenk wel dat zonnebrandcrème de uv-straling niet volledig tegenhoudt. Het is dus geen vrijbrief om oneindig in de zon te werken. De zon vermijden blijft de beste remedie.

Controleer het lichaam regelmatig op verdachte plekjes op de huid en meld de veranderingen bij de bedrijfsarts of huisarts. Als een moedervlek verandert van kleur of grootte, is het ook verstandig om naar de huisarts te gaan. De meeste vormen van huidkanker zijn bij ontdekking in een vroeg stadium goed te genezen.

Aanvullende PBM's

Voor het werken met warm weer zijn verschillende extra PBM’s beschikbaar, denk hierbij aan:

 • koelvesten
 • nekflap
 • zweetband in de veiligheidshelm
 • veiligheidszonnebrill voor warmweer

Deze items zijn via uw werkkledingpakket te bestellen (via VeiligGoed).

Koelvest
Nekflap
zweetband in de helm
Veiligheidszonnebril
Maatregelen > Voorafgaande maatregelen niet afdoende?

Indien de voorafgaande maatregelen niet afdoende zijn is het mogelijk dat de (hoofd) uitvoerder contact zoekt met een K&V-er om gezamenlijk te kijken wat de extra mogelijkheden zijn.

Hiervoor kan dan een TRA worden opgesteld. 


Voor een aantal activiteiten is een werkgroep opgestart om te kijken of de huidige beheersmaatregelen voldoende zijn en of hier aanpassingen aan dienen te komen. 


Let op: in sommige contracten met opdrachtgevers zijn heel specifiek bepaalde PBM's benoemd. Hiervan kan niet zomaar worden afgeweken. Hiervoor dient een goed onderbouwde keuze voorgelegd te worden.


Tips > Bij vragen neem contact op met uw K&V-er

Bij extreme weersomstandigheden op bouwlocaties zijn natuurlijk altijd situaties denkbaar waarbij de bovengenoemde maatregelen niet goed toepasbaar zijn of onvoldoende bijdragen aan de veilige situatie. Het is bij het werken in extreem weer zo dat de maatregelen de veiligheid moeten verhogen en niet voor een extra belemmering moeten zorgen. In het geval van warm weer kunnen medewerkers last hebben van verminderde concentratie door de warmte, daarom is het erg persoonsafhankelijk welke maatregelen passend zijn. 

Op het werk zal dus altijd risico gestuurd een afweging gemaakt moeten worden hoe de situatie zo veilig mogelijk is en welke maatregelen hierbij passen. Leg deze afspraken goed vast bijvoorbeeld in je dagrapport of verslag van een bouwvergadering en bespreek dit ook met alle onderaannemers.

Zweetband JSP helm bevestigen

Onderstaand een instructiefilmpje om de zweetband in een JSP-helm te bevestigen.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.