06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Dieselmotoremissie
custom-made roetfilters
Roetfilter op graafmachine.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik vind dit onderwerp wel een beetje lijken op paniek zaaien.     
 • De mogelijke gezondheidsklachten die je aan dieselemissie kunt oplopen zijn minimaal.
Introductie

Steeds meer komen we tot het besef dat de uitlaatgassen van voertuigen niet goed zijn voor onze gezondheid. Dit geldt in het bijzonder voor de emissie van dieselmotoren (afgekort DME). DME bestaat uit onder meer uit zeer fijne roetdeeltjes en schadelijke gassen, zoals stikstofoxiden en koolmonoxide. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden kunnen we in contact komen met dieseluitlaatgassen. Naast stankoverlast, uitstoot van CO2, leidt DME tot allerlei lichamelijke klachten. Deze klachten worden veroorzaakt door de schadelijke stoffen die zich in de dieseluitlaatgassen bevinden. Op lange termijn kunnen stoffen in uitlaatgassen leiden tot chronische (blijvende) klachten en ernstige ziekten waaronder longkanker, blaaskanker, longaandoeningen (COPD) en hart- en vaatziekten. Kortom we moeten hoe dan ook zorgen dat de blootstelling zo laag mogelijk blijft.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • irritatie aan de ogen en de luchtwegen
 • hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid 
 • Hart- en vaatziekten
 • Astma
 • Longaandoeningen (COPD)
 • Longkanker, blaaskanker


Dieselmotoremissie wordt als kankerverwekkend beschouwd en een uitgebreide registratie volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.13 is dan ook verplicht.

Per 1 juli 2020 geldt voor DME een wettelijke grenswaarde van 10 μg/m3. Over 4 jaar wordt bekeken of verdere verlaging van de grenswaarde mogelijk is. Daarnaast blijft gelden dat de blootstelling aan een kankerverwekkende stof als DME voorkomen of zoveel mogelijk wordt beperkt. Voorkeur is dat materieel met een dieselmotor wordt vervangen of dat voldoende beheersmaatregelen worden genomen zodat blootstelling wordt voorkomen. Denk hierbij aan nieuwe vormen van dieselbrandstoffen (euro 6 of EEV), het toepassen van een roetfilter, opsteekfilter, zorgen voor afzuiging, zorgen dat er geen direct contact is met DME (nadenken over de opstelling van het materieel t.o.v. medewerkers) en als laatste middel het toepassen van adembescherming (AP3). 

De concentraties van DME kunnen in een omsloten ruimte (binnensituatie) al gauw hoger zijn dan 3 µg/m3 . Een omsloten ruimte is een ruimte met minimaal 3 wanden en een dak (bijv. tunnel, werkplaats, bedrijfshal, etc.).

Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Bij voorkeur moet een dieselmotor worden vervangen als dat technisch niet uitvoerbaar is moeten aanvullende beheersmaatregelen worden genomen zoals:
 • Afvoer van DME door het aansluiten van een uitlaat waarmee de DME naar een plek buiten de omsloten ruimte wordt afgevoerd 
 • Het aanbrengen van een roetfilter. Het afvangrendement van roetdeeltjes moet dan minimaal 95% bedragen
 • Toepassen van opsteekfilter 
 • Het slechts toelaten van vrachtwagens met Euro-6 of EEV 
 • Plaatselijke bronafzuiging 
 • Ruimteventilatie 
 • Overdrukcabines met juiste filters (AP3) t.b.v. DME

Indien het om technische redenen niet mogelijk is te voldoen aan de maatregelen zoals hierboven genoemd worden in aflopende volgorde van prioriteit de volgende aanvullende maatregelen getroffen: 

 • Mechanisch gedwongen plaatselijk afzuiging, zo nodig aangevuld door algemene ventilatie

 • Motor in omsloten ruimte niet langer dan strikt noodzakelijk laten draaien 

 • Ruimte waar DME’s voorkomen afschermen van andere ruimten (i.e. compartimentering)

 • Het verplichten van het dragen van adembescherming (AP3)

Kortom, bij kankerverwekkende stoffen is de eerste stap het voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan deze stoffen. Indien vervanging niet mogelijk is en er kans bestaat dat medewerkers worden blootgesteld aan DME dan is een blootstellingsbeoordeling verplicht. Dit kan per werksituatie uitgevoerd worden.