06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Maatregelen veilige werkwijze Chroom-6
Discussie > Bespreek het met je collega’s

1. Ik maak me zorgen over Chroom-6. Er is in de media al zoveel negatieve aandacht geweest over blootgestelling aan Chroom-6

2. Bescherming tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen is bijna altijd het dragen van PBM in plaats van maatregelen te treffen aan de bron. Waarom het dat vaak niet mogelijk?

Introductie

Bij werkzaamheden aan chroomhoudende metalen of chroomhoudende coatings kunnen medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6.

Wat is Chroom-6?

Chroom-6 is een zeer giftige en kankerverwekkende stof die ook nog slecht is voor het milieu.

In vaste vorm kan Chroom-6 geen kwaad. Maar als er stofdeeltjes in de lucht komen kan het erg gevaarlijk zijn. Waarom wordt het dan toch gebruikt?

 • Chroom-6 biedt extra stevigheid en bescherming aan o.a. bouwmaterialen
 • Chroom-6 beschermt vliegtuigen, treinstellen en andere oppervlakken tegen roest 
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Als er metalen oppervlakken of objecten bewerkt moeten worden, denk dan aan de mogelijkheid dat deze een chroomhoudende laag kunnen bevatten. Tijdens de bewerking daarvan komt chroom-6 vrij. Tot ‘bewerken’ hoort onder andere schuren, slijpen, lassen, snijden en stralen. Chroom-6 kan tevens vrijkomen bij het lassen en snijden van roestvrij staal. Onderzoek of de te bewerken oppervlakken voorzien zijn van een chroomhoudende coating.

Bij het spuiten van de verf en bij het schuren van materialen komt het giftige Chroom-6 vrij. Wanneer het personeel hier niet goed tegen beschermd is kan het onder meer via:

 • de huid
 • door inademen en
 • inslikken in het lichaam terecht komen

Het kan leiden tot:

 • allergische reacties
 • huiduitslag
 • neusbloedingen
 • maagzweer
 • of lever- en nierschade
Maatregelen > Wat moet je doen?

Het is verplicht om maatregelen te nemen om contact met chroom-6 te voorkomen. Inspectie SZW heeft maatregelen op een rij gezet die ervoor moeten zorgen dat medewerkers geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden van dit werk.

 • Als er metalen oppervlakken of objecten bewerkt moeten worden, denk dan dat deze een chroomhoudende laag kunnen bevatten.
 • Onderzoek of de te bewerken oppervlakken voorzien zijn van een chroomhoudende coating.
 • Tijdens de bewerking daarvan komt chroom-6 vrij. Tot ‘bewerken’ hoort onder andere schuren, slijpen, lassen, snijden en stralen
 • Chroom-6 kan ook vrijkomen bij het lassen en snijden van roestvrij staal

Beheersmaatregelen nemen

 • Check eerst of er al een veilige werkwijze is vastgesteld voor de bewerking die je moet uitvoeren
 • Kijk vervolgens of de bijbehorende beheersmaatregelen toepasbaar zijn in de situatie
 • Indien er een onderbouwde veilige werkwijze is, hoef je de blootstelling niet meer zelf te beoordelen 
 • Zorg bij het ontbreken van een veilige werkwijze voor het (laten) beoordelen van de blootstelling en neem op basis daarvan de benodigde beheersmaatregelen

De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit:

 • Bronmaatregelen – Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Voorbeeld: schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.
 • Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Voorbeeld: het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.
 • Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakroulatie).
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken.

Overige algemene maatregelen

 • Houd toezicht op een juiste uitvoering van het werk
 • Regel het onderhoud van de afzuigingsystemen en andere apparatuur
 • Maak bij schoonmaak gebruik van een industriële stofzuiger met HEPA-filter, of reinig nat
 • Verbied het gebruik van perslucht bij schoonmaakwerkzaamheden. Gebruik een mobiele stofafzuiging met HEPA-filter om overalls en schoenen schoon te zuigen na uitvoering van werkzaamheden en voor het verlaten van de werkruimten
 • Regel verantwoorde afvalvervoer of verwijdering. Denk hierbij ook aan filters en zakken van stofzuigers
 • Registreer welke medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6
 • Bied de medewerkers in overleg met de bedrijfsarts een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan. De bedrijfsarts bepaalt de inhoud van dit AGO

 Wat is een goede methode om chroom VI vast te stellen
         Om vast te stellen of er chroom IV is toegepast dient er een deskundig onderzoek plaats te vinden.
         Heijmans is van mening dat dit dient te gebeuren door een gerenommeerde partij. K&V kan u hierin
         adviseren. Er zijn ook ‘zelftestkits’ beschikbaar. Deze resultaten zijn niet betrouwbaar en door
         Heijmans niet acceptabel beschouwd.

https://www.rivm.nl/video-wat-is-er-in-wetenschap-bekend-over-chroom-6