06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Wisselen filters luchtbehandelingskasten/ Corona
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik ben extra allert sinds het coronavirus is geconstateerd in Nederland
 • Ik heb voor het wisselen van filters altijd de juiste PBM's ter beschikking
 • Ik neem de aanwezige instructie altijd door voordat ik met wisselen van de filters begin
Introductie

Het verwisselen van filters bij onderhoud van luchtbehandelingskasten (LBK’s) is een handeling die onder meer bij de afdeling Service en Onderhoud wordt uitgevoerd. Dit kunnen kasten zijn van bijvoorbeeld klimaatinstallaties voor gebouwen. Maar ook afzuigsystemen van procesinstallaties of laboratoria kunnen filters bevatten die periodiek moeten worden vervangen.

 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Vervuilde filters kunnen stoffen bevatten die schadelijk voor de gezondheid zijn. Bovendien kunnen er microbiologische verontreinigingen in zitten waar je ziek van kunt worden. Nu is dit bij heel veel filters niet het geval en leidt dit niet tot gezondheidsklachten. Bij filters die geregeld worden vervangen is de blootstelling gering. Echter bij zeer vervuilde systemen is de kans op verspreiding van verontreinigde stoffen het grootst.

Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Zorg dat de installatie is uitgeschakeld (dit voorkomt onnodige verspreiding van stof)
 • verwijder de filter rustig en doe ze in de zak/doos waarin de nieuwe filter is aangevoerd
 • draag een stofkapje van het type FFP3
 • niet eten, drinken of roken tijdens de werkzaamheden
 • hygiënische maatregelen (was na afloop altijd uw handen).
Tips > Voor meer informatie

Coronavirus

Het RIVM geeft aan dat nog geen verspreiding van het coronavirus via buizen of installaties is aangetoond.

Wel geeft de arbeidshygiënist het onderstaande aan met betrekking tot het verwijderen en transporteren van luchtfilters,

Gebruik bij het verwijderen minimaal  

 • p3 stofmasker
 • handschoenen
 • beschermde kleding
 • beschermde bril of gelaatscherm

Deze voorzieningen ook weer op de juiste wijze uitdoen en afvoeren

Vervoer

Vervoer in een luchtdichte stevige plastic zak (met liefst daarop : Bio Hazard)

Deze informatie is tot nadere berichtgeving van toepassing!


                       


Vervuilde luchtbehandeling
Bio hazard plastic zakken.