15 Groene leefomgeving
 >  Flora i Fauna
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
  • Raczej nie zwracam uwagi na florę i faunę w moim środowisku pracy.
Wprowadzenie

Podczas tego zebrania instruktażowego omówimy ochronę flory i fauny w Holandii. Ustawa o ochronie przyrody ma na celu ochronę i zachowanie dzikich gatunków roślin i zwierząt. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zabrania się:

  • wyrywać, zbierać rośliny;
  • zabijać, ranić lub łapać zwierzęta;
  • celowo przeszkadzać zwierzętom;
  • niszczyć gniazda, nory, stałe miejsca spoczynku lub zamieszkiwania zwierząt, bądź zakłócać ich spokój;
  • szukać i zbierać jaja.

Z reguły sezon lęgowy trwa od 15 marca do 15 lipca.

Środki > Postępowania Co należy zrobić?
  • Zawsze sprawdzaj z wyprzedzeniem, czy na terenie, gdzie będą wykonywane prace, nie ma gniazd
  • Zabezpiecz teren, gdzie będą wykonywane prace tak, aby uniemożliwić ptakom zakładanie gniazd.
  • Uwaga: Ustawa o ochronie przyrody nie określa terminów sezonu lęgowego. Jeśli miejscowe ptaki są trakcie sezonu lęgowego, nie można prowadzić żadnych prac lub aktywności, które mogłyby zakłócać ich spokój, niezależnie od pory roku.