04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Vlamboog en "mag ik handelingen onder spanning uitvoeren?"?
Aanleiding

Onlangs is er een medewerker van een concullega bedrijf gewond geraakt bij het aansnijden van een laagspanningskabel.
 
Daarbij zijn er brandwonden ontstaan aan de hand en is deze medewerker voor langere tijd uitgeschakeld. Het is ons niet bekent of dit de enige verwondingen zijn.
 

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Mag ik handelingen verrichten als de electrotechnishe installatie nog onder spanning staat?
  2. Heb ik de juiste PBM's tot mijn beschikking?
    •  denk aan: juiste handschoenen, gelaatsscherm, isolerende mat, etc.
  3. Ik weet precies welke handelingen ik mag verrichten (Aanwijzing BEI-BLS of NEN3140)


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij een montagewerkzaamheden moest hij een zogenoemde “Twentse kabel” ofwel plofkabel aansnijden. Dit is een kabel die een zeer dunne beschermingslaag (armering) kent of zelf geen armering heeft en waarbij dus bij het aansnijden vrij snel de stroomvoerende ader geraakt kan worden.
 
Het grootste risico en probleem is dat je dit niet aan de buiten kant ziet.
 
Het aansnijden heeft de monteur met een geïsoleerd kabelmes met werkhandschoenen aan uitgevoerd. Hierbij is een sluiting ontstaan met de daarop ontstane vlamboog.

De vlamboog heeft de brandwonden aan de hand heeft veroorzaakt.

Verbranding na vlamboog