11 Specifieke toolboxen n.a.v. een incident & SOS-melding
 >  Go app
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik heb de GO!App nog nooit gebruikt
 • Na de GO!App melding die ik gedaan heb krijg ik voldoende terugkoppeling
GO! APP

Het melden van onveilige situaties.

Een S.O.S. -melding is een melding van een onveilige situatie of een onveilige handeling.

Wanneer je een onveilige situatie of handeling ziet, ben je verplicht deze direct op te lossen of weg te nemen, indien dit mogelijk is. En ook al heb jij deze onveilige situatie voorgoed verholpen, dan toch is het melden daarvan belangrijk: wij allemaal kunnen er van leren.

Een S.O.S. -melding was tot op de dag van vandaag een schriftelijke melding op een formulier. Het melden van onveilige situaties was door het invullen van een formulier veel werk, omslachtig en traag.

Nadelen van S.O.S. meldingen op de “oude manier”:

 • Melden kostte veel moeite: een melding werd schriftelijk op een formulier ingevuld waarin veel gegevens moesten worden genoteerd
 • Melden was tijdrovend
 • Het S.O.S.- formulier was vaak niet onder handbereik
 • Het schriftelijk melden, gebeurde vaak niet of te laat
 • Het bijvoegen van foto’s van de onveilige situatie gebeurde zelden omdat deze niet in het formulier konden worden bijgevoegd
 • Je werd niet altijd of bijna nooit geïnformeerd over wat er met je melding was gebeurd

De “GO! APP”

Een onveilige situatie moet snel gemeld worden. Het moet weinig tijd en moeite kosten. Om die reden heeft Heijmans een applicatie ontwikkeld die je op je I-phone of Smartphone kunt downloaden (Zie daarvoor de bijgevoegde handleiding).

Bekijk op YouTube een animatiefilm over de GO! APP

Met de GO! APP kun je snel een melding maken. Hieronder nemen we de te volgen stappen even kort door.

Wat doe ik bij een onveilige situatie?

 • Ik maak een foto van de onveilige situatie met de GO! APP (smartphone)
 • Ik neem direct actie door de onveilige situatie (indien mogelijk) op te lossen
 • Ingeval van onveilige werkzaamheden spreek ik tevens de betrokken medewerker(s) aan
 • Ik neem direct persoonlijk contact op met de uitvoerder en meld hem de situatie
 • Ik maak een foto van de verholpen onveilige situatie (indien opgelost)
 • Met de GO! APP verstuur ik de melding
 • Ik krijg een e-mail als ontvangstbevestiging
 • Na het versturen van de melding van de onveilige situatie ontvangt je direct-leidinggevende (van Heijmans) direct een e-mail bericht van de melding. Hij/zij kan direct maatregelen treffen als de onveilige situatie niet direct door de melder kon worden verholpen.
 • Ik ontvang een e-mail waarin staat wat je direct leidinggevende (uitvoerder) met mijn melding heeft gedaan. Indien de situatie is opgelost kan de melding worden afgesloten. Je ontvangt als melder van de onveilige situatie hierover een e-mailbericht.

Wat gebeurt er met de meldingen van onveilige situaties?

Elke melding van een onveilige situatie is zinvol. De K&V- afdeling ontvangt ook de meldingen via de “GO! App”. De meldingen worden geanalyseerd door een K&V/IKZ–coördinator en de conclusies worden teruggekoppeld aan de uitvoering.

De meldingen van onveilige situaties kunnen bijvoorbeeld leiden tot:

 • aanpassingen van de werkplek (extra afzettingen)

 • aanpassen van de werkzaamheden

 • extra voorlichting en instructie (b.v. toolbox)

 • aanschaf van nieuw/beter materiaal/materieel (b.v. PBM's)

Melden via de GO! APP op je smartphone.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.