09 Specifieke werkzaamheden
 >  Spoorwerkzaamheden handhaving life saving rules

Tym toolbox –em podajemy zasady egzekwowania polityki ProRail przez pracowników terenowych w przypadku przekroczenia jednej z 9 zasad bezpieczeństwa - 9 Life Saving Rules.

Obejrzyj film melden van onveilig gedrag.

  1. Wszystkie prowadzone prace przez ProRail podlegają naszym terenowym inspektorom bezpieczeństwa..
  2. Nacisk leży na zwracaniu uwagi na każdym poziomie. Zwracajmy sobie wzajemnie uwagę na niebezpieczne działania i aby stać się bardzie świadomym własnego bezpieczeństwa. To zalicza się do wcześniej wprowadzonego przez Heijmans programu. GO programma.
  3. Przekroczenie 9 life saving rules będzie raportowane osobie wyznaczonej przez Heijmans Civiel (Jan ter Burg).
  4. Jan ter Bur informuje kierownika, który następnie wyda żółte i czerwone karty gele en rode kaarten systeem
  5. Przekroczenie będzie notowane w DVP-database personelu
  6. Powtarzające się przekroczenia mogą doprowadzić do zablokowania karty DVP oraz uniemożliwienie wejścia na teren. ProRail Istnieje System punktów karnych, co jest odpowiednikiem żółtych i czerwonych kart.

przekroczenie

Ilosc pkt.karnych

Polityka zoltych iczerwonych kart

Nie za, lub wymeldowanie się

1

Ostrzeżenie ustne

Praca bez posiadania pozwolenia dostępu karty DVP

1

Ostrzezenie ustne

Nie przestrzegania instrukcji

1

Ostrzezenie ustne

Praca bez środków ochrony osobistej PBN

1

Ostrzezenie ustne

Telefonowanie na nieodpowiednim miejscu

1

Ostrzezenie ustne

Poruszanie się pod zawieszonym obiektem

1

Ostrzezenie ustne

Wykonywanie prac bez pozwolenia

1

Ostrzezenie ustne

Wykonywanie prac po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających ( narkotyki, lekarstwa)

4

Czerwona karta

Praca narzędziami bez a-testu

1

Ostrzezenie ustne

Ilosc pkt. karnych ProRail 

Sankcje - pracodawca

Heijmans - sankcjr

1pkt. karny (zolty)

Ostrzezenie ustne

Ostrzezenie ustne

2 pkt. karne (pomaranczowy)

Pisemne ostrzezenie z sankcjami u nowego zleceniodawcy

Zolta karta

3 pkt. karne (czerwony)

Pisemne ostrzezenie w z standartowa blokada karty DVP. Możliwe przebycie powtórnych instrukcji

Czerwona karta

Jeden przyznany pkt. Karny pozostaje na 2 lata w bazie danych DVP po dwóch latach przepada ten punkt, jeśli pracownik nie otrzyma dodatkowego punktu. W innym przypadku zostanie ten punkt doliczony. Po otrzymaniu pkt. Karnego jest pracownik zobowiązany do 2 letniej pracy bez dodatkowych pkt. karnych.. wyjątek stanowi tutaj przyznanie 4 pkt. Karnych co powoduje definitywna blokadę karty DVP.

Pracuj bezpiecznie, zwracaj uwage wzajemnie na bezpieczne wykonywanie prac. Egzekwowanie nie jest potrzebne.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.