09 Specifieke werkzaamheden
 >  Voorkom graafschade
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Er wordt vaak gegraven zonder dat er een KLIC- melding is gedaan;
  • Voorsteken met de schop vind ik overdreven. Onze kraanmachinist kan dat met de bak.
Introductie

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer waterleiding, kabels voor dataverkeer, elektriciteitskabels, gas- en olieleidingen onder de grond. In 2016 zijn er 265 graafschades veroorzaakt aan derden. Deze schades waren te voorkomen. Binnen Heijmans wordt voor iedereen hetzelfde KLIC- melding proces toegepast.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Electrocutie
  • Explosiegevaar
  • Materiële schade
  • Economische schade
  • Boetes
  • Reputatieschade