09 Specifieke werkzaamheden
 >  Voorkom schade aan kabels en leidingen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
Introductie

Graafschade voorkomen we samen

Schade aan kabels en leidingen raakt ons allemaal, kost geld en kan nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu. Het voorkomen van graafschade kan alleen door een goede samenwerking in de keten.

Iedereen heeft een plek in een fase. Er zijn vijf fasen. We gaan nu eerst kijken wie er in de Onderzoeksfase een belangrijke rol spelen om schade aan kabels en leidingen te voorkomen.

Onderzoeksfase

In de initiatief fase ligt de grootste kans om graafschade te voorkomen. In deze fase zorgt de initiatiefnemer dat:

 • zorgvuldig kan worden gegraven 
 • voldoende tijd en budget beschikbaar zijn gesteld, en
 • dat de processtappen uit de CROW 500 worden doorlopen

en heeft als doel dat collega’s in één keer goed graven.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

De belangrijkste oorzaken van het ontstaan van de graafschades:

 • collega’s zijn niet (goed genoeg) op de hoogte van de landelijk opgestelde regels & wetgeving (CROW 500).
 • collega’s houden zich niet (goed genoeg) aan deze regels & wetgeving.
 • een risico dat onze mensen niet veilig thuis komen.
 • onnodige faalkosten.
 • kans op extra boetes van Agentschap Telecom.
 • beschadigde eigendommen van opdrachtgevers
Maatregelen > Wat moet je doen?

Elke projectfase heeft zijn verantwoordelijkheid om schade aan kabels en leidingen te voorkomen.

Inifitatiefnemer/Beheerder

 • borgen dat schade aan kabels en leidingen wordt voorkomen
 • tijd en budget reserveren
 • een Orientatieverzoek doen en Risico- inventarisatie maken van grondroeringen en de mogelijke beheersmaatregelen
 • ervoor zorgen dat het grondroeren op zorgvuldige wijze kan worden verricht
 • haalbaarheidsstudie, variantenstudie en bodemonderzoek
 • Projectspecifieke eigenschappen in beeld
 • Projectdefinitie en programma van eisen
 • Orientatieverzoek gedaan?
 • Gebiedsinformatie beoordeeld?
 • Risico-inventarisatie met beheersmaatregelen opgesteld incl. onderdeel grondroeringen?
 • Eis voorzorgsmaatregelen en afspraken netbeheerders/grondeigenaren vastgelegd?

Kadaster 

De Klic komt van het Kadaster. De brief met de leveringsinformatie komt van het Kadaster.

Check voordat je gaat graven eerst:

 • de datum van de graafmelding
 • de G van de graafmelding
 • kijk of je een complete levering hebt gehad
 • of het om een deel-levering gaat. Dan moeten er extra afspraken zijn gemaakt
 • of er een "Eis voorzorgsmaatregelen van toepassing is. Is dat zo? Wat voor afspraken zijn er dan gemaakt met de netbeheerder.