01 Organisatorische aspecten
 >  Integriteit & Gedragscode
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan integriteit en gedrag op de bouwplaats.

Integriteit

Integer handelen op je werk betekent dat je je functie goed en zorgvuldig uitoefent volgens de geldende regels in de gedragscode. Integer werken betekent dat je professioneel, dienstbaar, onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldig werkt. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, je bent aanspreekbaar op je gedrag en je spreekt anderen hierop aan.

Gedragscode

Integriteit heeft alles te maken met de Heijmans gedragscode: "De Kr8 van Heijmans". Via deze toolbox word je nogmaals gewezen op de regels die binnen Heijmans gelden en die zijn vastgelegd in de "De Kr8 van Heijmans". Dit boekje heb je ontvangen bij je arbeidsovereenkomst en is daarmee op jou van toepassing verklaard.

In deze toolbox worden niet alle gedragsregels behandeld. Integriteit, Betrokkenheid en respect, en Veiligheid zijn 3 van de 8 regels die we behandelen. We nemen er een aantal met je door. We nodigen jullie ook uit een aantal dilemma's met elkaar te bespreken.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Als Heijmans medewerkers niet integer werken of handelen kan het vertrouwen bij klanten, onderaannemers en leveranciers worden beschadigd. Dit betekent reputatieschade.  

Op persoonlijk vlak zijn de risico's:

Integriteit:

 • Je raakt verstrengeld in privé of zakelijke belangen
 • Bouwmaterialen of andere spullen meenemen voor privé gebruik.
 • Handelen met en in materialen die eigendom zijn van de opdrachtgever en Heijmans
 • Kopieerwerk op kantoor doen, voor privé doeleinden (bijv. de voetbalclub)
 • Giften in contanten aannemen

Betrokkenheid en respect

 • Je laat je discriminerend uit over/tegen een collega
 • Fysiek geweld gebruiken
 • Intimideren (fysieke, mondeling of seksueel) 

Veiligheid

 • Je meldt geen onveilige situaties
 • Je leeft de veilgheidsregels niet na
 • Je werkt bewust onveilig (onveilige werkmethode)
 • Je toont onveilig gedrag
 • Je brengt anderen in gevaar.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat kun jezelf doen?

 • Doe wat je zegt en zeggen wat je doet!
 • Wees eerlijk en transparant
 • Geef het goede voorbeeld
 • Laat je niet omkopen of chanteren
 • Ga respectvol om met anderen
 • Spreek elkaar aan op onveilig of ongewenst gedrag en handelen

Wat moet je doen wanneer je misstanden vermoedt/signaleert? Dit kan op de volgende manieren:

 • Meld het bij je leidinggevende
 • Meld het bij de Compliance Officer Heijmans, telefonisch te bereiken op: 073-5435258, of bij
 • Eén van de vertrouwenspersonen van je bedrijfsstroom. Deze namen kan je vinden op de website van Heijmans onder "Wegwijzers" en dan "Integriteit en Gedragscode" 
 • Meld bij je eigen HR manager
 • Tot slot kun je melden via Speak Up, een extern meldpunt op telefoonnummer 0800-0222931, gebruik toegangscode 21175.

Sanctiebeleid

De directie van Heijmans zal maatregelen nemen tegen medewerkers die tegen de gedragscode handelen.

Heijmans hanteert een "Zero Tolerance Beleid". Dit kan bij misstappen onder andere schorsing, demotie of ontslag tot gevolg hebben. In bepaalde gevallen wordt ook aangifte gedaan bij de politie.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

1. Zou je je leidinggevende of naaste collega aanspreken als je vermoedt of constateert dat hij niet integer handelt?

Hieronder een 3- tal dilemma's:

1. Bij toeval zie ik dat de uitvoerder bij het wegrijden van de bouwplaats een andere auto beschadigt. Hij heeft mij niet gezien. De uitvoerder rijdt haastig weg. Een probleem is dat volgende week een beslissing wordt genomen over mjin promotie. Wat doe ik?

2. Op een projectlocatie blijft flink wat oud ijzer over. Een oud ijzer handelaar uit de omgeving vraagt mij of hij dit tegen betaling kan meenemen. Wat doe ik?

3. Eén van mijn collega's, Johan, heeft een tijd geleden een bedrijfsongeval gehad. Een collega had veiligheidsvoorzieningen weggehaald om ergens beter bij te kunnen. Deze week ben ik met Johan begonnen aan een nieuwe klus. Vandaag zie ik dat hij zelf de veiligheidsvoorzieningen verwijdert. Wat doe ik?

Tips > Voor meer informatie

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.