01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Praca w pojedynkę
Dyskusja > BHP i organizacja pracy
 1. Gdy pracuję sam zawsze jestem w kontakcie ze współpracownikiem / przełożonym.
 2. Znam zasady dotyczące pracy w pojedynkę.
 3. Czy masz doświadczenie w pracy w pojedynkę?
 4. Zastanów się nad innymi środkami zaradczymi, które pozwolą ograniczyć ryzyko pracy w pojedynkę?
Wprowadzenie

W tym instruktażu BHP omówimy temat „praca w pojedynkę”. Z pracą w pojedynkę mamy do czynienia częściej niż można by się tego spodziewać. Praca w pojedynkę oznacza: „Wykonywanie prac poza zasięgiem słuchu lub polem widzenia współpracowników lub przełożonych.” W razie niebezpieczeństwa lub wypadku nie będziesz mógł polegać na współpracownikach. Pracodawcy są zobowiązani do ograniczenia ryzyka pracy w pojedynkę w celu zapobiegania incydentom. Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy; dotyczy to również pracy w pojedynkę. W niektórych sytuacjach praca w pojedynkę jest zabroniona.

Ryzyko > Co może się zdarzyć?

​Zgodnie z ustawą o warunkach pracy obowiązuje zakaz wykonywania prac w pojedynkę podczas:

 • prac w pomieszczeniach, w których znajduje się instalacja elektryczna wysokiego napięcia, a części tej instalacji nie są lub są niedostatecznie chronione przed (bez)pośrednim kontaktem lub zbliżeniem się;
 • prac w zamkniętej przestrzeni, gdzie istnieje niebezpieczeństwo uduszenia, odurzenia, zatrucia, pożaru lub wybuchu.

Opracowując Inwentaryzację i ocenę czynników ryzyka (RI&E) pracodawca musi wziąć pod uwagę ryzyko, na jakie narażeni są pracownicy wykonujący pracę w pojedynkę i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze

Najważniejsze z nich to:

 • upadek z wysokości
 • elementy znajdujące się pod napięciem
 • ruchome elementy maszyn / narzędzi
 • niebezpieczne substancje
 • praca w pobliżu wody lub na wodzie
 • ryzyko kolizji
Środki > Co należy zrobić?

Najważniejsze z nich to:

 • Opracowując Inwentaryzację i ocenę czynników ryzyka (RI&E) pracodawca musi wziąć pod uwagę ryzyko związane z pracą w pojedynkę i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.
 • Musi istnieć program instruktażowy dla pracowników wykonujących pracę w pojedynkę, który koncentruje się na poszczególnych zagrożeniach i powiązanych środkach zaradczych (w tym wykorzystaniu środków indywidualnej).
 • Procedury ratownicze lub procedury samoratowania powinny również stanowić część tego programu.
 • Instruktaż należy regularnie powtarzać.
 • Osoby cierpiące na choroby takie jak padaczka, lub stosujące leki, które wpływają na zdolność reagowania, nie mogą pracować w pojedynkę.
 • Stosowanie leków należy zgłaszać przełożonemu.
 • Pracownik pracujący w pojedynkę powinien mieć możliwość szybkiego i łatwego zabezpieczenia się przed niechcianymi lub agresywnymi gośćmi lub intruzami.
 • W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy można uniknąć pracy w pojedynkę.
 • Sprawdzić w zakładzie, gdzie, kiedy i przez kogo wykonywana jest praca w pojedynkę.
 • Określić zagrożenia, na które narażeni są pracownicy pracujący w pojedynkę.
 • Sprawdzić, czy stosowane są odpowiednie środki zapobiegające niebezpieczeństwom.
 • Upewnić się, że przełożeni w zakładzie zawsze są poinformowani kiedy, gdzie i którzy pracownicy wykonują pracę samodzielnie.
 • W Inwentaryzacji i ocenie czynników ryzyka RI&E uwzględnić także spis środków takich jak zestawy pierwszej pomocy lub sprzęt do wspinaczki lub zjeżdżania.
 • Upewnić się, że przełożeni w zakładzie zawsze są poinformowani kiedy, gdzie i którzy pracownicy wykonują pracę samodzielnie.
 • Zapewnić, by przełożeni losowo sprawdzali bezpieczeństwo i zachowanie pracowników wykonujących pracę samodzielnie.
 • Dostosować Inwentaryzację i ocenę czynników ryzyka RI&E w przypadku, gdy wyniki wyżej wymienionych środków zaradczych dają ku temu powód. 

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.