06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Kraanaardingen (Pools)
Uziemienie dzwigow

W przypadku, kiedy zaistnieje niebezpieczeństwo zetknięcia się lub upadku dźwigu, pompy betonowej z siecią jezdna należy umieścić tzw. uziemienie dźwigowe. To uziemienie chroni pracowników w momencie przewrócenia się dźwigu i zetknięcia się go z siecią jezdna. W przeciwieństwie do sytuacji w mieszkaniu, kiedy wyskoczy korek prądu jest w przypadku sieci jezdnej inaczej.. Napięcie prądu (1800 V of 25 KV) pozostaje na przewodach. 

Czy uziemienie jest konieczne, ustali to osoba odpowiedzialna ProRail wg zasady RLN00128-2). Tej osobie wolno wydać pozwolenie na zwolnienie z wykonania tego zadania..

To musi nastąpić przed rozpoczęciem wykonywania prac. W ten sposób można podjąć wszelkie środki na bezpiecznie wykonywana prace. 

Jeśli dźwig wyposażony jest w kabel uziemiający i jest w ruchu należy uważać, aby on nie został uszkodzony. Jeśli ten kabel leży luzem od toru, przekaz to kierownikowi i użyj innego punktu uziemienia.

Błyskawica

Jeśli czas miedzy grzmotem a błyskiem wynosi mniej niż 10 sekund należy schronić się np. w kantynie, lub kontenerze.. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo uderzenia pioruna. Zwłaszcza w okolicy górnej sieci jezdnej istnieje niebezpieczeństwo uderzenia pioruna

Należy zastosować elektrodę uziemiającą tzw. uziom. Ta elektroda masy ( uziom lub pin w ziemi) służy do ochrony systemów świetlnych i innych instalacji.

Przykład

Obiekt budowlany - urządzenie znajduje się w obrębie wysokiego napięcia (siec jezdna) Należy połączyć go z uziemiającą masa szyn. Obiekt – urządzenie powinien zawsze zabezpieczony być przed uderzeniem pioruna. 

Ochrona obiektów budowlanych – spadniecie na siec jezdna oraz uderzenia pioruna powinna odbywać się w kombinacji. Kontroluj zawsze: 

  • Czy istnieje polaczenie miedzy torowiskiem i bezpiecznikiem (Soule CLS)?
  • Czy istnieje polaczenie miedzy bezpiecznikiem i elektroda masy miedzy ( uziom w ziemi) 
  • Czy znajduje się kabel łączący uziom w ziemi z obiektem budowlanym urządzeniem.. 

Jeśli odpowiesz na jedno z pytań NIE. Zgłoś to kierownikowi budowy.

Kabel powinien być nie dłuższy niż 65 metrów.. Ten kabel powinien być odporny na zwarcia i niezawodny. Polaczenie jest tak wykonane, ze zapewnia zwarcie przy upadku obiektu- urządzenia w górna siec jezdna i jest zabezpieczeniem przed uderzeniem pioruna.

W RAZIE POTRZEBY 

w momencie spadnięcia czegoś na tor: 

Ostrzeż maszynistę pociągu poprzez użycie czerwonej chorągiewki możesz także użyć rak i kamizelki. 

Rob to, w co najmniej 1000 me odległości od zdarzenia. Stan obok toru, aby dawać znaki. Wyślij kolegę z drugiej strony z poleceniem dawania znaków. 

Uważaj zawsze na własne bezpieczeństwo i działaj w/g karty alarmowej!.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.