10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Fauna-Invasie van exoten
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
  2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
  3. Hoe ben je hier achter gekomen?
Bloeiwijze van de Reuzenbereklauw
Ambrosia hooikoortspatiënten krijgen hooikoortsklachten door deze plant.
Introductie

Introductie

Invasieve exoten zijn soorten die zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd. Het zijn soorten die door hun aanwezigheid of hun snelle uitbreiding een bedreiging vormen voor inheemse soorten. Invasieve exoten zijn  planten en micro-organismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen en die door explosieve vestiging en verspreiding schade kunnen veroorzaken. Ze vormen op die manier een bedreiging voor de biodiversiteit. Daarnaast zijn er invasieve exoten die gezondheidsproblemen bij mensen of economische schade kunnen veroorzaken.

Per 3 augustus 2016 geldt een Europese verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische planten en dieren. Deze soorten staan op de Unielijst die ieder jaar wordt geüpdatet.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Voorbeelden van invasieve exoten en dieren die schadelijk zijn:

Ambrosia                                                      

  • Hooikoortspatiënten krijgen hooikoortsklachten door deze plant.

Grote waternavel                                          

  • Dit is een snelgroeiende waterplant die sloten, rivieren en kanalen kan verstoppen.

Amerikaanse grijze eekhoorn          

  • Deze soort kan ziektes overbrengen op de Nederlandse rode eekhoorn.

Blauwband                                                   

  • Een exotische vissoort die de van nature thuishorende soorten verdringt.

Reuzenberenklauw                                       

  • Een plant die inheemse planten verdringt en grote blaren op de huid kan veroorzaken.

Japanse duizendknoop

  • Een veel voorkomende exoot die inheemse soorten verdringt.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Je kan in ieder geval:

  • In aanbestedingen altijd een quickscan uit (laten) voeren ten behoeve van een goede risico inschatting
Tips > Voor meer informatie

Raadpleeg de afdeling landschap & ecologie van Heijmans.

Raadpleeg de snApp de exoot. Deze is te downloaden in de App Store (Apple) en in de Play Store (Android).

https://itunes.apple.com/nl/app/snapp-de-exoot/id1374885645?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndff.exoten&hl=nl

Snapp de exoot verise Apple I-Phone store