Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Kijk naar de afbeeldingen 3,4 en 5 en beantwoord de vragen.

05 Arbeidsmiddelen
 >  Haakse slijpmachine
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de haakse slijpmachine en slijpschijven:

Bij Heijmans maken we veel gebruik van de volgende soorten schijven

 • Doorslijpschijven
 • Afbraamschijven
 • Constructieschijven
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Rondvliegende deeltjes van het werkstuk en/of de slijpschijf
 • Spatten van de schijf als gevolg van veroudering
 • Aanraking van de slijpschijf
 • Uit elkaar springen van de slijpschijf
 • Brand door ontsteking van brandbare stoffen
 • Kans op gehoorschade
Maatregelen > Wat moet je doen?

Machine

 • Gebruik altijd de beschermkap (dit is verplicht)
 • Raadpleeg altijd de handleiding van de slijper
 • Controleer het toerental van de slijpschijf en de machine voor gebruik. Het toerental van de slijpmachine mag nooit groter zijn dan het getal dat op de slijpschijf staat
 • Zorg dat het werkstuk goed vast staat
 • Leg de slijpmachine niet weg met draaiende schijf
 • Gebruik een haakse slijper met een remsysteem
 • Gebruik bij voorkeur geen haakse slijper met een vastzetvoorziening (Bij deze voorziening blijft de schijf gewoon draaien)
 • Slijp nooit in de nabijheid van brandbare stoffen
 • Haal altijd de stekker eruit bij het wisselen van schijven

Slijpschijf

 • Gebruik de juiste slijpschijf
 • gebruik geen schijven waarvan de gebruiksdatum is verlopen(zie voorbeeld afbeelding 2) deze wordt zachter waardoor de kans groter wordt dat er stukken uitvliegen.
 • Zorg er dus voor dat je bij de opslag (zowel in het magazijn als in de auto) altijd het FiFo-beginsel toepast (First in – First out) en zo de oude schijven altijd het eerste opmaakt.

Let op: Dit geldt voor alle kunsthars gebonden afbraam- en doorslijpschijven, dus ook voor steen- en betonschijven en voor vaste tafelmachines.Gebruik geen schijven warvan de gebruiksdatum is verlopen. Doorslijpschijven en afbraamschijven hebben een uiterste houdbaarheidsdatum. 

Als op de slijpschijf de vervaldatum staat V04 (04=maand april) 2021 dan is deze bruikbaar tot april 2021. V01 =kwartaalmaand januari, V04 = maand april, V07 =maand juli V10 is maand oktober.


Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag een nauw sluitende veiligheidsbril
 • Draag een volgelaatscherm
 • Gehoorbescherming
 • Adembescherming, indien er schadelijke stoffen en dampen vrijkomen
 • Bij voorkeur passende handschoenen dragen (haakse slijper is voorzien van beschermkap)
 • Draag brandvertragende kleding
1. Werken met een haakse slijpmachine
2.De slijpschijf is houdbaar tot april 2021