Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Kijk naar de afbeeldingen 3,4 en 5 en beantwoord de vragen.

05 Arbeidsmiddelen
 >  Haakse slijpmachine
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de haakse slijpmachine en slijpschijven:

Bij Heijmans maken we veel gebruik van de volgende soorten schijven

 • Doorslijpschijven
 • Afbraamschijven
 • Constructieschijven
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Rondvliegende deeltjes van het werkstuk en/of de slijpschijf
 • Spatten van de schijf als gevolg van veroudering
 • Aanraking van de slijpschijf
 • Uit elkaar springen van de slijpschijf
 • Brand door ontsteking van brandbare stoffen
 • Kans op gehoorschade
Maatregelen > Wat moet je doen?

Machine

 • Gebruik altijd de beschermkap (dit is verplicht)
 • Raadpleeg altijd de handleiding van de slijper
 • Controleer het toerental van de slijpschijf en de machine voor gebruik. Het toerental van de slijpmachine mag nooit groter zijn dan het getal dat op de slijpschijf staat
 • Zorg dat het werkstuk goed vast staat
 • Leg de slijpmachine niet weg met draaiende schijf
 • Gebruik een haakse slijper met een remsysteem
 • Gebruik bij voorkeur geen haakse slijper met een vastzetvoorziening (Bij deze voorziening blijft de schijf gewoon draaien)
 • Slijp nooit in de nabijheid van brandbare stoffen
 • Haal altijd de stekker eruit bij het wisselen van schijven

Slijpschijf

 • Gebruik de juiste slijpschijf
 • gebruik geen schijven waarvan de gebruiksdatum is verlopen(zie voorbeeld afbeelding 2) deze wordt zachter waardoor de kans groter wordt dat er stukken uitvliegen.
 • Zorg er dus voor dat je bij de opslag (zowel in het magazijn als in de auto) altijd het FiFo-beginsel toepast (First in – First out) en zo de oude schijven altijd het eerste opmaakt.

Let op: Dit geldt voor alle kunsthars gebonden afbraam- en doorslijpschijven, dus ook voor steen- en betonschijven en voor vaste tafelmachines.Gebruik geen schijven warvan de gebruiksdatum is verlopen. Doorslijpschijven en afbraamschijven hebben een uiterste houdbaarheidsdatum. 

Als op de slijpschijf de vervaldatum staat V04 (04=maand april) 2021 dan is deze bruikbaar tot april 2021. V01 =kwartaalmaand januari, V04 = maand april, V07 =maand juli V10 is maand oktober.


Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Draag een nauw sluitende veiligheidsbril
 • Draag een volgelaatscherm
 • Gehoorbescherming
 • Adembescherming, indien er schadelijke stoffen en dampen vrijkomen
 • Bij voorkeur passende handschoenen dragen (haakse slijper is voorzien van beschermkap)
 • Draag brandvertragende kleding
 • Tijdens de opslag er voor zorgen dat de slijpschijven niet beschadigd worden (voorkom het uit elkaar spatten van de slijpschijf)
 • Let op de pictogrammen op de schijf hoe ermee om te gaan (b.v verschil tussen afbramen en doorslijpen)
1. Werken met een haakse slijpmachine
2.De slijpschijf is houdbaar tot april 2021