05 Arbeidsmiddelen
 >  Onbeheerd achterlaten voertuig

Het komt regelmatig voor dat tijdens onze werkzaamheden ons voertuig onbeheerd achterblijft, dit kan dan een busje, graafmachine, vrachtwagen, auto, etc. zijn. Er is dan geen direct toezicht meer op het voertuig, dit kan bijvoorbeeld in de pauze zijn of wanneer je klaar bent met werken.

Mogelijke gevolgen bij het onbeheerd achter laten van een voertuig

 • Brand;

 • Diefstal van het voertuig of de materialen in of op het voertuig;

 • Ongeluk doordat bijvoorbeeld iemand op de machine klimt en hier vanaf valt;

 • Gevaar van spelende kinderen rondom het voertuig;

 • Weet je zelf nog meer gevaarlijke situaties? Bespreek deze met elkaar.

Het onbeheerd achter laten van onze voertuigen kan dus gevaar op leveren voor derden. Personen waaronder kinderen kunnen in situaties bedoeld of onbedoeld in de buurt komen van onze voertuigen en kunnen dan blootgesteld worden aan de aanwezige gevaren. Om die reden zijn wij als bedrijf verplicht om maatregelen te nemen.

De volgende regels moeten worden gehandhaafd:

 1. Sluit het voertuig altijd af, wanneer je deze verlaat (behalve tijdens het lossen en laden);

 2. Houd het voertuig altijd in het zicht van de medewerkers;

 3. Laat een voertuig met brandbare, gevaarlijke of hete (vloei)stoffen NOOIT onbeheerd achter;

 4. Plaats degelijke verkeersmaatregelen en signalering op en rond het voertuig en de werkplek. Denk hierbij aan:

  • Waarschuwingsborden, 

  • markeringen, 

  • schildjes,

  • en het bord “werk in uitvoering”.

Per situatie dien je de bovenstaande maatregelen opnieuw te doorlopen. Heb je hier vragen over, stel deze dan direct aan je leidinggevende. De leidinggevende draagt de verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen, om zo het gevaar voor derden te voorkomen.

Veiligheidsbewustzijn

 • Laat jij je voertuig (met gevaarlijke stoffen) wel eens onbeheerd achter?

 • Hoe laat je het voertuig dan achter? Vind je dit veilig?

 • Ben jij je bewust van de gevaren van jouw voertuig?

Laat je voertuig dus nooit onbeheerd (onveilig) achter!


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.