06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Wisselen filters luchtbehandelingskasten/ Corona
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik ben extra allert sinds het coronavirus is geconstateerd in Nederland
 • Ik heb voor het wisselen van filters altijd de juiste PBM's ter beschikking
 • Ik neem de aanwezige instructie altijd door voordat ik met wisselen van de filters begin
Introductie

Het verwisselen van filters bij onderhoud van luchtbehandelingskasten (LBK’s) is een handeling die onder meer bij de afdeling Service en Onderhoud wordt uitgevoerd. Dit kunnen kasten zijn van bijvoorbeeld klimaatinstallaties voor gebouwen. Maar ook afzuigsystemen van procesinstallaties of laboratoria kunnen filters bevatten die periodiek moeten worden vervangen.

 

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Vervuilde filters kunnen stoffen bevatten die schadelijk voor de gezondheid zijn. Bovendien kunnen er microbiologische verontreinigingen in zitten waar je ziek van kunt worden. Nu is dit bij heel veel filters niet het geval en leidt dit niet tot gezondheidsklachten. Bij filters die geregeld worden vervangen is de blootstelling gering. Echter bij zeer vervuilde systemen is de kans op verspreiding van verontreinigde stoffen het grootst.

Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Zorg dat de installatie is uitgeschakeld (dit voorkomt onnodige verspreiding van stof)
 • Verwijder de filter rustig en doe ze in de zak/doos waarin de nieuwe filter is aangevoerd
 • Niet eten, drinken of roken tijdens de werkzaamheden
 • Hygiënische maatregelen (was na afloop altijd uw handen).
Tips > Voor meer informatie

Coronavirus

Aanvulling op de vorige versie van deze toolbox 

Er is wijzigingen in de visie van het RIVM op verspreiding van het virus via luchtbehandelingsinstallaties. Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat die rol beperkter is dan aanvankelijk gedacht. Dit is voorgelegd aan de arbeidshygiënist. Men komt terug op het vorige advies en geeft aan dat alleen het gebruik van handschoenen (disposable handschoenen - nitrilrubber) bij het verwisselen van filter volstaat. Filters niet uitkloppen etc. Het afvoeren van filters kan in een gesloten zak via de reguliere afvoerroutes voor bedrijfsafval.

Indien er in ruimten (zoals bijv. in ziekenhuizen/IC’s) bewezen Covid-19 patiënten hebben verbleven kan die situatie anders liggen en blijven de hieronder genoemde maatregelen nog van toepassing.

Gebruik bij het verwijderen dan minimaal:

 • p3 stofmasker
 • handschoenen
 • beschermde kleding
 • beschermde bril of gelaatscherm

Deze voorzieningen ook weer op de juiste wijze uitdoen en afvoeren

Vervoer

Vervoer in een luchtdichte stevige plastic zak.

Deze informatie is tot nadere berichtgeving van toepassing!


                       Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.