12 Milieu
 >  Duurzaam hout
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik vind het gebruik van van FSC/PEFC hout overdreven;
 • Ik ben nog nooit een bord FSC hout bij de opslag tegen gekomen.
WAAROM DUURZAAM HOUT (FSC / PEFC)

Heijmans is er van overtuigd dat duurzaamheid belangrijk is voor onze toekomst. Steeds meer opdrachtgevers willen alleen nog maar duurzame projecten, omdat hier op termijn voordelen mee behaald worden. Wij kunnen daarin niet achterblijven. Een dergelijke maatregel heeft dus echt effect op de milieubelasting van de sector. Als koploper in de bouw vindt Heijmans het belangrijk om als eerste in de sector dit signaal af te geven en zodoende anderen te bewegen dit ook te gaan doen.

 • Keurmerk FSC staat over het algemeen voor tropisch hardhout. 
  Claimtypes:

  • FSC 100%

  • FSC Mix Credit

  • FSC Mix x%, waarbij x ligt tussen 70% en 100%

 • Keurmerk PEFC staat over het algemeen voor vurenhout (zachthout). 
  Claimtype:

  • x% PEFC gecertificeerd, waarbij x ligt tussen 1% en 100%
  • Alle ingekocht hout in projecten van Heijmans moet duurzaam zijn, dat wil zeggen FSC of PEFC (met uitzondering van MTTS, Maleisisch hardhout).

FSC- en PEFC-projecten

Als met de opdrachtgever contractueel is afgesproken dat al het hout, of bepaalde onderdelen, in FSC of PEFC geleverd moeten worden spreken we van een FSC- of PEFC-project. In die gevallen kennen we een aantal specifieke werkafspraken. Deze zijn in BPS terug te vinden.


Maatregelen > Wat moet je doen?

Inkoop:

 • De leverancier/onderaannemer die FSC-of PEFC-gesertificeerd hout of houtproducten levert moet beschikken over een geldig FSC-of PEFC-certificaat;
 • Met leverancier/onderaannemer dienen dezelfde contractuele afspraken gemaakt te wordenals met de opdrachtgever is overheen gekomen. Dus hetzelfde keurmerk (FSC/PEFC) en claimtype.Staat in bestek alleen FSC of PEFC of wordt geen claimtype vermeld dan is de keuze aan ons;
 • Ondanks dat we een standaard afspraak hebben met onze vaste houtleveranciers dat er duurzaam hout geleverd moet worden, geef het bij bestelling voor de zekerheid nog even aan.

Uitvoering:

 • Houd bij de bouwplaatsinrichting rekening met gescheiden opslag . Let daarbij op dat dit duidelijk herkenbaar is;
 • De uitvoerder dient erop toe te zien dat die juiste producten op de juiste plaats terecht komen;
 • De producten dienen gelabeld te zijn met het juiste FSC-of PEFC label. Een sticker op een product is geen bewijs voor FSC/PEFC en ook niet verplicht.De afleverbonen factuur zijn het enige bewijs!
 • Bij ontvangen materiaal afleverbon controleren:
  1. Staat de FSC/PEFC informatie duidelijk op de vrachtbon(COC nummer);
  2. Staat daarbij ook om welke producten het gaat,hoeveel en welke claim(FSC 100%, FSC MIX Credit, FSC Mix x% of x% PEFC ?;
  3. Staan de hoeveelheden op de bon;
  4. Andere bosbouwlabels zijn niet geldig!.
 • De bonnen dienen zoals gebruikelijk bij de administratie ingeleverd te worden.
 • Tijdens de startwerkbespreking dienen instructies gegeven te worden over gebruik FSC/PEFC-hout.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.