Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik krijg altijd een startwerkinstructie.

11 Specifieke toolboxen n.a.v. een incident & SOS-melding
 >  Incident reciprozaag
Introductie

In deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan een incident met de reciprozaag.

Een reciprozaag kan worden gebruikt voor het doorzagen van kabels, leidingen en andere objecten. In onderstaand voorbeeld kreeg een medewerker een stroomstoot tijdens het zagen met de reciprozaag.

Tijdens saneringswerkzaamheden is met het afzagen (inkorten) van een vervallen mantelbuis een onder spanning staande elektrakabel geraakt. Het zagen werd uitgevoerd met de reciprozaag. De medewerker (timmerman) moest, om de mantelbuis te kunnen inkorten, in een kruipluik stappen en hier de werkzaamheden verrichten. Hij bevond zich in een besloten ruimte. Hij is hierbij gedeeltelijk onder de vloer gekropen zonder de benodigde pbm's en verlichting. Hij is begonnen met zagen. Collega's hoorden kort daarna een klap en zagen de medewerker uit het luik kruipen. Hij was erg geschrokken. De zaag had een elektrakabel geraakt. Zijn collega's vroegen meteen of alles goed met hem was. Hij zei dat hij een schok had gehad en dat het verder wel ok was. De reciprozaag was dubbel geisoleerd en dat heeft de stroomdoorgang grotendeels tegengehouden. Hij wist niet dat er vlak achter de mantelbuis een elektrakabel lag. Het was te donker in de kruipruimte en hij was er door de uitvoerder niet op gewezen. De medewerker is na het incident naar het ziekenhuis gegaan en heeft later die dag zijn werkzaamheden voortgezet.

De reciprozaag
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 1. Letsel door contact met het zaagblad.
 2. Letsel door elektrocutie als gevolg van het doorzagen van een onder spanning staande elektrakabel.
 3. Letsel door een vlamboog als gevolg van het doorzagen van een onder spanning staande elektrakabel.
 4. Letsel door een explosie of door contact met vlammen als gevolg van het doorzagen van een onder druk staande gasleiding.
 5. Schade/herstelkosten.
 6. Aantasting van de leveringszekerheid van onze opdrachtgevers.
 7. Reputatieschade voor Heijmans en haar opdrachtgevers.
 8. Boetes.
De elektrakabel is ingezaagd
Kabel en leiding werkzaamheden
Maatregelen > Wat moet je doen?
 1. Zagen met een reciprozaag is risicovol: neem hiervoor de tijd, doe geen aannames en laat je niet afleiden.
 2. Zorg voor voldoende werkruimte/zaaggebied. Het te zagen object moet volledig vrij liggen en rondom gecontroleerd zijn op de aanwezigheid van andere kabels, leidingen of objecten. De afstand tussen het te zagen object en andere objecten dient minimaal de lengte van het zaagblad te zijn. Als het zaaggebied niet vrij te maken is moeten andere objecten worden afgeschermd, bijvoorbeeld met hout. 
 3. Het zaagblad mag tijdens het zagen nooit in de grond verdwijnen.
 4. Gebruik een zo kort mogelijk zaagblad, gebruik een zaagblad van de juiste lengte.
 5. Houdt een reciprozaag altijd met 2 handen vast. 
 6. Verwissel het zaagblad alleen als de stekker/accu eruit is.
 7. Gebruik bij voorkeur een snoerloze reciprozaag.
 8. Gebruik alleen een gekeurde reciprozaag.
 9. Zorg dat brandbare materialen of omstanders geen risico lopen tijdens zaagwerkzaamheden.
 10. Draag lichaamsbedekkende nauwsluitende kleding.
 11. Draag gehoorbescherming.
 12. Draag oogbescherming.
 13. Draag adembescherming indien er schadelijke stoffen en/of dampen vrij kunnen komen.
 14. Draag nauwsluitende handschoenen.
 15. Zorg bij elke werklocatie voor voldoende verlichting.
 16. Zorg bij werkzaamheden in een besloten ruimte voor een mangatwacht. 
Tips > Voor meer informatie

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.