11 Specifieke toolboxen n.a.v. een incident & SOS-melding
 >  Veilig na de kerstvakantie
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Ik heb moeite om na de kerstvakantie weer te beginnen
  2. Voor ik begin met werken, doe ik een uitgebreide LMRA