Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik heb altijd een geisoleerd stootijzer in de bus liggen
  • Prikken kost te veel tijd, want het risico dat je een kabel of leiding raakt is erg klein  
11 Specifieke toolboxen n.a.v. een incident & SOS-melding
 >  Vermijd schade aan kabels en leidingen
Grondpot
Geisoleerd stootijzer
Grondpot
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht het vermijden van schade aan kabels en leidingen. De aanleiding voor dit onderwerp is een (bijna-)ongeval tijdens het plaatsen van een bord in een berm. Dit (bijna-)ongeval willen we onder de aandacht brengen omdat dit enkele malen bij andere aannemers heeft plaatsgevonden.

Een voorbeeld van het (bijna-)ongeval

Tijdens het plaatsen van een bord in een berm is met een grondpot een voedingskabel geraakt van de openbare verlichting. De medewerker die het bord plaatste, constateerde dat er een rookpluim uit de grondpot kwam. Toen hij de grondpot verwijderde kreeg hij een schok in zijn armen.

De vermoedelijke oorzaak is dat er met een stalen grondpot door een voedingskabel van de verlichting is geslagen. De voedingskabel heeft niet diep genoeg in de grond gelegen. Later is er geconstateerd dat 10 meter verder de leiding al boven de grond uit kwam met een mof, vermoedelijk door een eerdere kabelbreuk.

Maatregelen: De medewerker heeft contact opgenomen met zijn uitvoerder en overlegd of een bezoek aan de huisarts of eerste hulp nodig is. In overleg heeft de medewerker besloten dat de zaak niet van dien aard was dat er door een huisarts naar gekeken moest worden. De uitvoering heeft aangegeven de grondpot te markeren door er een kegel naast te zetten. Daarna is er een melding richting RWS gegaan in de nacht is er een weginspectie geweest die een melding heeft gemaakt naar een calamiteitendienst om de grondpot te verwijderen en de breuk te herstellen.