09 Specifieke werkzaamheden
 >  Werkvergunningen
Discussie > Bespreek het met je collega’s
 • Ik heb nog nooit met een werkvergunning te maken gehad tijdens mijn werk
 • Ik vind een werkvergunning overdreven

Hoe werkt het bij Heijmans?

 •     Is er een werkvergunning procedure in jouw bedrijf?
 •  Zijn de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk?
 •  Wanneer moet een TRA worden uitgevoerd?
 •  Wanneer wordt een werkvergunning ingezet?
 •  Wat is de geldigheid van de werkvergunning?
Introductie

Bij werkzaamheden met een verhoogd risico wordt veelal gebruik gemaakt van een werkvergunning.Een werkvergunning is een middel om de risico's van een klus en afspraken over veiligheidsmaatregelen vast te leggen. Dit is een taak voor de opdrachtgever en uitvoerder. Hierin wordt beschreven wat een werknemer wel en niet mag doen. Opdrachtgevers kunnen een werkvergunning eisen. 


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Risicovolle taken waarbij werkvergunningen mogelijk worden toegepast

 • Elektrisch werk
 • Werken in een zone met explosiegevaar
 • Werken op hoogte
 • Heet werk
 • Werken in besloten ruimte
 • Hijsen en heffen
 • Graven