09 Specifieke werkzaamheden
 >  Werkzaamheden Sportpark Spitsbergen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Wat zijn de risico’s bij het werken op Spitsbergen.
  • Waar moet ik zelf aan denken bij het werken.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het werken op het parkeerterrein van sportpark Spitsbergen.

Bij het werken op sportpark Spitsbergen hebben we naast de werkzaamheden welke wij uitvoeren ook te maken met verschillende weggebruikers. Zo zijn er raakvlakken met bezoekers van de sportcomplexen en het halen en brengen van kinderen naar de BSO.

In deze toolbox kijken we naar hoe we omgaan met deze verschillende weggebruikers.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

​​​​​​Wat kan er gebeuren tijdens de werkzaamheden op het parkeerterrein van sportpark Spitsbergen. 

  • Aanrijding met bezoekers
  • Bedrijfsongeval
  • Letsel
  • Verwondingen
Maatregelen > Wat moet je doen?
  • In de voorbereiding wordt gekeken welke locaties een mogelijk risico vormen met betrekking tot werkverkeer en weggebruikers.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.