09 Specifieke werkzaamheden
 >  Zapobieganie uszkodzeniom struktury gruntu
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
  • Prace ziemne są często przeprowadzane, gdy nie sporządzono raportu KLIC;
  • Myślę, że wykonywanie wstępnych wykopów łopatą to lekka przesada. Nasz operator dźwigu może to zrobić za pomocą dźwigu.
Wprowadzenie

W Holandii jest ponad 1,7 miliona kilometrów rur wodociągowych, kabli do przesyłania danych, kabli elektrycznych, rur gazowych i olejowych leżących poniżej poziomu gruntu. W 2016 r. odnotowano 265 przypadków szkód wyrządzonych przez wykopy osobom trzecim. Szkodom tym można było zapobiec. Istnieje jeden proces raportowania KLIC, który dotyczy wszystkich w firmie Heijmans

Ryzyko > Co może się zdarzyć?
  • Porażenie prądem
  • Ryzyko wybuchu
  • Szkody materialne
  • Szkody gospodarcze
  • Grzywny
  • Utrata dobrej reputacji