GO! Leereffect
23-09-2019 Steigers
Veel meldingen en ongevallen met steigers

Tijdens werkplekinspecties en uit de meldingen blijkt dat er veel onveilige situaties zijn bij opgebouwde steigers. Deze meldingen worden zowel geconstateerd bij gevelsteigers als bij rolsteigers. De onveilige situatie en Incidenten die gebeuren hebben niet alleen betrekking op het opbouwen maar vooral op het gebruik van deze steigers.

Wat zijn de oorzaken?

Uit de analyse van alle meldingen, werkplekinspecties en incidenten blijkt dat er verschillende oorzaken zijn die leiden tot een onveilige steiger. Hieronder staan de meest voorkomende oorzaken omschreven:

Oorzaken:

 • Onjuist en/of onvolledig opbouwen van de (rol)steiger
 • Onvoldoende voorbereiding en afstemming werkzaamheden van alle partijen op de steiger
 • Weghalen en niet terugplaatsen van onderdelen van de steiger
 • Het onvoldoende aanspreken van medewerkers die onveilig handelen op de steiger


Gevolgen

Deze verschillende oorzaken leiden vaak tot de volgende gevolgen

 • Vallen van hoogte
 • Vallen van voorwerpen die op de steiger liggen of gebruikt worden
Wat kan jij doen?
 • Instructie geven voor het juist opbouwen en gebruik van de (rol)steiger
 • Controle na opbouw en vaste periodieke controle momenten inregelen
 • Maak vooraf (bij inkoop) afspraken voor de tweewekelijkse keuringen van gevelsteigers
 • Ga nooit op een ongekeurde steiger werken. De steiger moet vrijgegeven zijn en bij elke trapopgang moet een steigerkaart aanwezig zijn
 • Spreek medewerkers aan bij onveilig werken, laat steigers herstellen en leg indien nodig het werk stil!
Wat doet Heijmans?
 • De opleiding voor ‘toezichthouder steigergebruik’ is in voorbereiding voor de leidinggevende op het project
 • Extra focus (vragen) in de WPI-app
 • GO! sessies steigerwerk met onze (vaste) steigerbouwers 
 • Inkoopchecklist ‘steiger en ondersteuning’ is verbeterd zodat veiligheidsitems structureel aan bod komen
 • De Heijmanssteigerrichtlijn Woningbouw met aanvullende eisen die we stellen aan steigerwerk
 • Het COAS formulier (calculatie-offerte-aanvraag-start) wordt standaard toegevoegd bij alle offerteaanvragen zodat alle leveranciers dezelfde uitgangspunten hanteren 

Het (onvoldoende) aanspreken op onveilig gedrag is één van de oorzaken van onveilige situaties op en rondom steigers. Het is relevant na te denken hoe we dit proactieve gedrag gaan stimuleren. Op welke manier zorgen we ervoor dat iedereen elkaar aanspreekt over steigergebruik? .....


Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met Jan Kees Langezaal of Jelle Mol (K&V)