GO! Leereffect
Schoren van wanden
Aanleiding

Op onze projecten en bij projecten van collega aannemers gebeuren veel (bijna) ongevallen en incidenten met verkeerd geschoorde wanden. Zo zijn er in het recente verleden op projecten kalkzandsteenwanden en prefab beton wanden omgevallen omdat deze niet correct geschoord waren.

 Bij een concullega op een project in Eindhoven heeft op 3 februari 2020 een ongeval met dodelijke afloop plaatsgevonden, ook hier speelden het schoren van een prefab wand een rol.

Daarnaast zijn er legio voorbeelden te noemen waarbij een wand op een verkeerde manier geschoord wordt en waarbij gelukkig geen ongeval gebeurt, maar was dit potentieel wel mogelijk.

Vanuit verschillende ongevalsonderzoeken en meldingen van onveilige situatie hebben we de leereffecten hiervan in dit GO! leereffect samengevoegd

Wat zijn de oorzaken?

Uit een analyse van de oorzaken blijkt dat er verschillende oorzaken zijn waardoor deze ongevallen en incidenten hebben plaats gevonden. De belangrijkste oorzaken zijn:

Oorzaken:

 • Onduidelijke instructie / instructie wordt niet begrepen,
 • Het is medewerkers op de bouwplaats niet altijd duidelijk welke schoren wel en niet verwijderd kunnen worden,
 • Schoren worden niet altijd met voldoende kracht bevestigd,
 • Het is niet duidelijk waar de schoren moeten komen, er is onvoldoende informatie,
 • Het schooradvies is niet bekend of gevolgd,
 • De ankers waarmee schoren bevestigd worden zijn niet geschikt voor deze toepassing
 • Het ontwerp is niet goed uit te voeren in het gekozen materiaal, zonder bijzondere maatregelen te nemen.
Gevolgen
 • Omvallen van wanden
 • Gevaarlijke situatie door instabiele constructie
Wat kan jij doen?

In het ontwerp en voorbereiding worden de risico’s van het verkeerd schoren van wanden onvoldoende belicht. Dit wordt vaak pas bij uitvoering uitgewerkt. Hierdoor is de kans op fouten groot. Wanneer hier informatie ontbreekt of niet bekend is ontstaan fouten. Zorg dat jij zelf en jouw collega’s kennis hebben van de juiste methoden, zie hiervoor de onderstaand vermelde toolbox en andere informatie

Wat doet Heijmans?
 • Werkplan “casco” opstellen voor woningbouw
 • Toolbox aanpassen “Kalkzandsteen blokken stellen
 • Toolbox maken “Schoren van Prefab”
 • Werkwijze aanpassen bij het Heijmans Woonconcept voor het schoren van topgevelwanden, hier worden alle schoren op de 2de verdieping voorzien van een label “niet weghalen” en mogen deze pas verwijderd worden na aantoonbare instructie
 • Verankeringsadvies voor schoren laten opstellen door leverancier
 • Schoren van wanden toevoegen aan “Kennisbank Productkwaliteit Wonen”
 • Door Q-teams veiligheid op te starten in het ontwerp, worden er in alle ontwerpfasen al gekeken naar de naar veiligheidsrisico’s 


Het vooraf delen van kennis, verzamelen en delen van de juiste informatie is essentieel voor het correct schoren van wanden. Op verschillende manieren wordt er binnen Heijmans aandacht aan besteed om deze informatie te verbeteren.

Heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op met Jan Kees Langezaal (K&V)